Kategori: BİYOLOJİ DERS NOTLARI

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ – FERMENTASYON

 B.     FERMENTASYON Glikoliz sonucu oluşan pirüvik asidin oksijen kullanılmadan laktik asit veya etil alkol gibi başka bir organik moleküle yıkılmasına fermantasyon denir. Farklı canlılarda gerçekleşen fermantasyon tepkimelerinin çok çeşitli tipleri vardır. Bu tepkimelerin ortak amacı glikoliz tepkimeleri sırasında açığa çıkan NADH+H+ moleküllerinin yükseltgenerek serbest NAD+ moleküllerinin oluşturulmasıdır. Böylece NAD+ molekülleri glikoliz tepkimelerinde tekrar tekrar kullanılır …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerji-donusumleri-fermentasyon/

MAYOZ BÖLÜNME

  MAYOZ BÖLÜNME VE EŞEYLİ ÜREME Bir türü diğer türlerden ayıran en temel özellik, kendi türünden yeni bireyleri meydana getirebilme özellikleridir. Meydana gelen bireyler ata canlının genetik açıdan kopyası olabileceği gibi kalıtsal farklılıklara da sahip olabilir. Varyasyon denilen tür içi kalıtsal farklılıkların meydana gelmesini sağlayan iki temel olay vardır. Bunlar mayoz bölünme ve döllenmedir. Mayoz …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mayoz-bolunme/

BİYOTEKNOLOJİ VE ÖNEMİ

 I-          BİYOTEKNOLOJİ VE ÖNEMİ En basit ve geniş anlamı ile biyoteknoloji canlıların ya da onların öğelerinin yararlı ürünler üretiminde kullanılmasıdır. Biyoteknoloji çok yeni bir bilim dalıdır. Ancak biyoteknolojik yöntemler çok eski yıllardan beri uygulanmaktadır. Yoğurt, peynir ve şarap yapımında mikro organizmaların kullanımı ve çiftlik hayvanlarının seçilerek üretimi gibi yüzlerce yıl öncesinin uygulamaları biyoteknolojiye örneklerdir. Mutasyon …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyoteknoloji-ve-onemi/

Canlılarda Enerji Dönüşümleri -A. GLİKOLİZ

 A.     GLİKOLİZ Glikozun çeşitli enzimler aracılığıyla pirüvik asite(=piruvat) kadar parçalanmasına Glikoliz denir. Glikolizde her basamakta farklı bir enzim kullanılır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerji-donusumleri-a-glikoliz/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZ DENEYLERİ

 I-          FOTOSENTEZLE İLGİLİ DENEYLER   1.       DENEY: Fotosentezde CO2’nin Gerekli Olduğunun Gösterilmesi

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentez-deneyleri/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  I-          FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fotosentez hızını belirleyen faktörler LIEBIG tarafından ileri sürülen “Minimum Yasası”na uygunluk gösterirler. Minimum Yasasına göre; “bir olayı birçok faktör etkilerse bu olayın hızını, bu faktörlerden oransal olarak miktarı en az olan belirler”. Bu nedenle ortamda fotosentez için gerekli maddelerden bazılarının çok fazla olması fotosentez hızını çok fazla arttırmaz.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentezi-etkileyen-faktorler/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR

  I-          IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR (Kalvin- Benson Döngüsü Ve Şeker Üretimi) (Karbon Tutma Reaksiyonları) Işıktan bağımsız reaksiyonlar, ışık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir. Bu evrenin karanlıkta gerçekleşmesi gerekmez. Ancak devam edebilmesi için aydınlık evrede üretilen NADPH ve ATP’lere ihtiyaç vardır. Bu nedenle ışık olmadığı zaman aydınlık evre gerçekleşmeyeceği için karanlık evre reaksiyonları da durur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-isiktan-bagimsiz-reaksiyonlar/

SPORLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde sporlanma ile üreme görülür. Sporla üreme, spor denilen özelleşmiş hücrelerle gerçekleşir. Sporlar, etrafı kalın bir örtü ile çevrili olan, olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerdir. Sporlar, uygun ortam şartlarında çimlenerek gelişir ve canlıyı oluşturur. Diploit …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/sporlanma-ile-ureme/

PARTENOGENEZ İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 5- PARTENOGENEZ Döllenmemiş yumurtadan mitozla yeni bir birey meydana gelmesine partenogenez denir. Çoğunlukla eklembacaklılarda (balarısı, yaban arısı, karıncalar, su pireleri, bazı kelebekler, yaprak bitleri) görülür. Eklembacaklılar haricinde bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülür.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/partenogenez-ile-ureme/

VEGETATİF ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 4- VEGETATİF ÜREME Yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Vejetatif üreme, ana bitkiden (anaç) ayrılan bir doku parçasının veya tomurcuğun gelişmesi ile meydana gelir. vejetatif üreme oluşan yavru bireyler ana bitkiyle ve birbiriyle aynı genetik yapıya sahiptir. Yeni bireyler ana canlıdan bağımsız yaşarlar. Vejetatif üreme, tarımsal üretimde büyük fayda ve avantajlar sağlar. …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/vegetatif-ureme/

REJENERASYON İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 3- REJENERASYON (YENİLENME) İLE ÜREME Rejenerasyon, canlı organizmadan kopan bir parçanın yeniden yapılması veya o parçadan yeni bir bireyin gelişmesidir. Rejenerasyon canlılarda az veya çok yapılır. Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlara göre daha fazladır. Hayvanlarda ise gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani ilkel hayvanlarda rejenerasyon gelişmiş hayvanlara göre daha yüksektir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/rejenerasyon-ile-ureme/

TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 2- TOMURCUKLANMA İLE ÜREME   Bir hücreli bira mayasında, bazı protistlerde, çok hücreli canlılardan hidra, mercan ve medüz gibi bazı omurgasızlarda görülür. *       Ana canlının vücudunun bir yerinden dışarıya doğru bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu tomurcuklar gelişirken çekirdekte bölünür ve bir parçası ana canlıda kalır, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/tomurcuklanma-ile-ureme/

BÖLÜNEREK ÜREME

 EŞEYSİZ ÜREME 1- BÖLÜNEREK ÜREME Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre bölünmesine bağlıdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bolunerek-ureme/

PROTEİN SENTEZİ

  PROTEİN SENTEZİ  DNA’nın hücre hayatını yönetmesi protein sentezini denetlemesi ile gerçekleşir. Sentezlenen proteinler yapısal proteinler olabileceği gibi enzimlerin yapısını da oluştururlar.  DNA’da belli proteinlerin sentezinden sorumlu yapılara gen denir. Genler binlerce nükleotidden oluşmuştur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/protein-sentezi/

NÜKLEİK ASİTLER 2-DNA REPLİKASYONU

  A.     DNA’NIN GÖREVİ: 1.       Kalıtsal bilgi taşımak. Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar (replikasyon) 2.       Mutasyonlar ile kalıtsal değişikliklerin meydana gelmesine imkan verir. 3.       Hücrelerde RNA, protein sentezi ve enzim sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ile hücredeki metabolik olayları yönetmek

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/nukleik-asitler-2-dna-replikasyonu/

Zarlı ve Zarsız Organeller

  Zarlı ve Zarsız Organeller Hücrede bulunan organeller zarla çevrili olma durumlarına göre şu şekilde grupandırılabilir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/zarli-ve-zarsiz-organeller/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -IŞIK REAKSİYONLARI

  II-          FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ VE ÖZELLİKLERİ A.     Klorofilin Işık tarafından Etkinleştirilmesi Bir foton klorofil molekülüne çarptığında fotonun enerjisiyle elektron daha yüksek enerjili bir düzeye çıkar, bu elektron tekrar eski kararlı durumuna dönerken aldığı kadar bir enerjiyi çevreye ısı ve floresans ışık şeklinde etrafa yansıtır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-isik-reaksiyonlari/

I-FOTOSENTEZ VE FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

  I-          FOTOSENTEZ VE FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ Yeryüzünde canlılığın devamı enerji temel şartlardan biridir. Tüm canlıların hücrelerinde kullanabildikleri ortak enerji molekülü ATP’dir. Ancak doğada ATP molekülü bulunmamaktadır. Ancak farklı enerji türleri bulunmaktadır. Bu nedenle canlılar mevcut enerjiyi dönüştürerek hücrelerinde kullanabileceği ATP molekülünü üretmek zorundadır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/i-fotosentez-ve-fotosentezin-canlilar-icin-onemi/

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ

  HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ Hücre döngüsü DNA üzerindeki genlerle kontrol edilir. Hücrelerin çoğunda evreler arasındaki düzeni ve geçişi kontrol eden G1, G2 ve M kontrol noktaları bulunur. Bu üç kontrol noktası, devam etmekte olan evre tamamlanmadan hücrenin bir sonraki faza girmesini engeller. Eğer kontrol noktalarında sorun görülürse DUR, sorun yoksa DEVAM ET sinyalleri ile hücre …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-dongusunun-kontrolu/

NÜKLEİK ASİTLER 1-NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI

  I-          NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A.     NÜKLEİK ASİTLERİN BULUNUŞU VE ÖNEMİ Bu moleküller ilk defa 1869 yılında Friderich Miescher (Firedrik Mişer) tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir. İlk olarak çekirdekte bulundukları ve asidik özellik taşıdıkları için nükleik asitler (çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir. Daha sonraki araştırmalarda virüsler ile prokaryot ve ökaryot canlıların …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/nukleik-asitlerin-yapisi-ve-replikasyon/

Daha fazlasını yükle

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.