Kategori: BİYOLOJİ DERS NOTLARI

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ 1-ATP Yapısı ve Fosforilasyon

  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Her organizma, kendi kedine düzenli olarak işleyen bir sistemdir. Bu düzenli işleyiş içinde her canlı, çevresiyle sürekli madde ve enerji alışverişi yapar. Canlıların, canlılık özelliklerini düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri, yani yaşamın devamlılığını sağlayabilmeleri için aşağıdaki faaliyetleri sürekli yapmaları gerekir. *        Dış ortamdan, gerekli ham maddeleri yeterli oranda sağlamak *        Sağladığı ham …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerji-donusumu-1-atp-yapisi-ve-fosforilasyon/

MİTOZ BÖLÜNME

  Her hücrenin kendinden önceki bir hücreden meydana geldiği Wirchow (1858)’dan beri bilinmektedir. Hücre bölünmesi sonucunda kromozom sayısı ana hücre ile aynı olan iki oğul hücre meydana gelir. Bunun için önce kromozomların sayısının iki katına çıkması, daha sonra her yavru hücreye düzenli bir şekilde aktarılması gerekir. O halde hücre bölünmesi sadece hücrenin basit olarak ikiye …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitoz-bolunme/

MİTOTİK BÖLÜNME KAVRAMLAR-1

    I-          HÜCRE BÖLÜNMELERİ   Her hücrenin kendinden önceki bir hücreden meydana geldiği Wirchow (1858)’dan beri bilinmektedir. Hücre bölünmesi sonucunda kromozom sayısı ana hücre ile aynı olan iki oğul hücre meydana gelir. Bunun için önce kromozomların sayısının iki katına çıkması, daha sonra her yavru hücreye düzenli bir şekilde aktarılması gerekir. O halde hücre bölünmesi …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-kavramlar-1/

NÜKLEİK ASİTLER

NÜKLEİK ASİTLER

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/nukleik-asitler/

ENZİMLER

ENZİMLER Hücre içinde üretilip hücredeki biyokimyasal reaksiyonların hızlanmasını sağlayan ve aktivasyon enerjisini düşüren, reaksiyon sonucunda değişmeden kalan ve tekrar tekrar kullanılabilen biyolojik katalizörlerdir. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için solunum, sindirim, boşaltım gibi reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirmeleri gerekir. Bu reaksiyonların yavaşlaması canlının yaşamını tehlikeye sokar. Canlı veya cansız ortamda herhangi bir reaksiyonun başlaması için sisteme dışarıdan …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/enzimler/

PROTEİNLER

  PROTEİNLER  Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur). Proteinlerin hepsi hücrede doğal olarak bulunan 20 çeşit amino asitten oluşurlar (bütün proteinler L-amino asitlerden oluşurlar. Ancak, bazı özel hücre ve hücre yapılarında D-amino asitler …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/proteinler/

LİPİDLER

LİPİDLER Lipidler, protein ve karbohidratlarla beraber organizmaların üç büyük biyomoleküller sınıfını oluşturmaktadır. Lipidler ya hidrofobiktir (suda çözünmez) ya da amfipatiktir (Hem polar hem de nonpolar grup taşır). Bu nedenle lipidler, katı yağları, mumları ve onlarla ilişkili bileşikleri kapsarlar. Lipidlerin her bir grubuna ayrı bir özellik kazandıran ve onların yapılarının esasını oluşturan hidrokarbon zinciridir. Sulu çözeltilerinde …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/lipidler/

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ  HÜCRE: Bütün canlıları meydana getiren ve canlılık özelliği gösteren en küçük birime hücre denir. Hücre bütün canlıların en küçük yapısı olduğuna göre ortak özellikleri nelerdir?

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-ortak-ozellikleri/

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

  BİLİMSEL ÇALIŞMA BİYOLOJİ: Terim anlamı canlı bilimidir (bio= canlı, loji= bilim), yani kısaca canlıları inceleyen bir bilimdir. Canlıların yapısını, davranışlarını, çeşitliliklerini, vücutları içerisinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir. A –    LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/laboratuvar-calismalari/

BİLİM TOPLUM İLİŞKİSİ ve BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

 BİLİM – TOPLUM İLİŞKİSİ Bir toplumun sosyo-kültürel yapısı, beklentileri, bilime verdiği değer, inançları, ekonomik durumu gibi birçok faktör bilimin gelişmesinde etkilidir. Çünkü bilim, bulunduğu toplumdan ve onun özelliklerinden etkilenen bir girişimdir. Bilim insanları yaşadıkları toplumun bir üyesi olduğundan kişilikleri, fikirleri ve ilgileri toplumun fikir, değer ve beklentilerini yansıtır. Bu durum da bilim insanlarının hangi araştırmaları …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilim-toplum-iliskisi-ve-biyolojinin-diger-bilimlerle-iliskisi/

BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI

  D.     BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI Canlıların çeşitliliği ve sahip oldukları birçok özelliği düşünülürse, canlıları tek biyoloji başlığı altında incelemek bir hayli zor, hatta imkânsızdır. Bu yüzden biyoloji bilimi kendi içersinde birçok alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlardan " Zooloji ve Botanik" Biyolojinin ana dallarını oluşturur:

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-guncel-calisma-alanlari/

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Biyolojinin tarihsel gelişimine bakıldığında, biyoloji bilimi, insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanların resimlerini mağara duvarlarına çizerek bunları incelemeye başlamışlardır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-tarihsel-gelisimi/

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ BİYOLOJİ: Terim anlamı canlı bilimidir (bio= canlı, loji= bilim), yani kısaca canlıları inceleyen bir bilimdir. Canlıların yapısını, davranışlarını, çeşitliliklerini, vücutları içerisinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilimsel-calisma-yontemi/

BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI

İnsan doğa olayları karşısında zekasını ve algılama yeteneğini etkin bir şekilde kullanarak problemlere uygun çözüm bulur. Çevresinden aldığı duyumlara, kendisine en yararlı cevapları vermeye çalışır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilimsel-bilginin-dogasi/

ETOLOJİ ( DAVRANIŞ )

ETOLOJİ ( DAVRANIŞ ) Canlıların dış ve iç çevrelerinden gelen uyaranlara karşı gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümüne davranış denir. √       Dış faktörler: sıcaklık, ışık, nem, yer çekimi, kimyasallar ve fiziksel değişimler olabilir. √       İç faktörler: açlık, susuzluk, yorgunluk, ağrı vb olabilir. Canlılar değişkenlere verdikleri tepki ve davranışlarla homeostasinin korunması ve canlılıklarının devamını sağlarlar. Homeostasinin korunması için canlı …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/etoloji-davranis/

Daha fazlasını yükle

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.