Kategori: 9. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

HÜCRE ÇEPERİ

  HÜCRE ÇEPERİ (HÜCRE DUVARI) *        Bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz *        Hücre zarının dış kısmında bulunur. Cansız yapıdır, az esnektir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-ceperi/

HÜCRE ZARI

HÜCRENİN KISIMLARI Her hücrenin kimyasal bileşiminde su, mineral, karbohidrat, lipit, protein ve nükleik asitler bulunur. Yapısına göre hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip olup bu hücrelerin çekirdekleri ve zarlı organel bulunmaz. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryot hücre yapısına sahip olup zarla çevrili organelleri ve …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-zari-2/

Hücrenin Yapısı, Tarihsel Gelişimi ve Hücre Teorisi

HÜCRE  : Canlıların en küçük yapı ve görev birimi hücredir. Canlının yaşaması için gerekli bütün metabolik faaliyetler hücreler içerisinde gerçekleşir. Canlıların aşaması hücrelerin yaşamasına bağlıdır. Bakteriler ve arkeler tek hücreli organizmalar halinde yaşamlarını sürdürürler. Diğer canlı grupları ise çok hücreli organizmalardır. Bu canlılar tek başına yaşamayan özelleşmiş hücrelerden meydana gelmiştir. Ancak özelleşmiş hücreler doku, organ …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucrenin-yapisi-tarihsel-gelisimi-ve-hucre-teorisi/

Zarlı ve Zarsız Organeller

  Zarlı ve Zarsız Organeller Hücrede bulunan organeller zarla çevrili olma durumlarına göre şu şekilde grupandırılabilir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/zarli-ve-zarsiz-organeller/

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 5- NÜKLEİK ASİTLER

I-          NÜKLEİK ASİTLER

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-yapisinda-bulunan-temel-bilesikler-5-nukleik-asitler/

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 4-ENZİMLER

ENZİMLER Hücre içinde üretilip hücredeki biyokimyasal reaksiyonların hızlanmasını sağlayan ve aktivasyon enerjisini düşüren, reaksiyon sonucunda değişmeden kalan ve tekrar tekrar kullanılabilen biyolojik katalizörlerdir. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için solunum, sindirim, boşaltım gibi reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirmeleri gerekir. Bu reaksiyonların yavaşlaması canlının yaşamını tehlikeye sokar. Canlı veya cansız ortamda herhangi bir reaksiyonun başlaması için sisteme dışarıdan …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/enzimler/

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 3- PROTEİNLER

  III-          PROTEİNLER   Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur). Proteinlerin hepsi hücrede doğal olarak bulunan 20 çeşit amino asitten oluşurlar (bütün proteinler L-amino asitlerden oluşurlar. Ancak, bazı özel hücre ve hücre yapılarında …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-yapisinda-bulunan-temel-bilesikler-3-proteinler/

LİPİDLER

LİPİDLER Lipidler, protein ve karbohidratlarla beraber organizmaların üç büyük biyomoleküller sınıfını oluşturmaktadır. Lipidler ya hidrofobiktir (suda çözünmez) ya da amfipatiktir (Hem polar hem de nonpolar grup taşır). Bu nedenle lipidler, katı yağları, mumları ve onlarla ilişkili bileşikleri kapsarlar. Lipidlerin her bir grubuna ayrı bir özellik kazandıran ve onların yapılarının esasını oluşturan hidrokarbon zinciridir. Sulu çözeltilerinde …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/lipidler/

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ  HÜCRE: Bütün canlıları meydana getiren ve canlılık özelliği gösteren en küçük birime hücre denir. Hücre bütün canlıların en küçük yapısı olduğuna göre ortak özellikleri nelerdir?

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-ortak-ozellikleri/

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

  BİLİMSEL ÇALIŞMA BİYOLOJİ: Terim anlamı canlı bilimidir (bio= canlı, loji= bilim), yani kısaca canlıları inceleyen bir bilimdir. Canlıların yapısını, davranışlarını, çeşitliliklerini, vücutları içerisinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir. A –    LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/laboratuvar-calismalari/

BİLİM TOPLUM İLİŞKİSİ ve BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

 BİLİM – TOPLUM İLİŞKİSİ Bir toplumun sosyo-kültürel yapısı, beklentileri, bilime verdiği değer, inançları, ekonomik durumu gibi birçok faktör bilimin gelişmesinde etkilidir. Çünkü bilim, bulunduğu toplumdan ve onun özelliklerinden etkilenen bir girişimdir. Bilim insanları yaşadıkları toplumun bir üyesi olduğundan kişilikleri, fikirleri ve ilgileri toplumun fikir, değer ve beklentilerini yansıtır. Bu durum da bilim insanlarının hangi araştırmaları …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilim-toplum-iliskisi-ve-biyolojinin-diger-bilimlerle-iliskisi/

BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI

  D.     BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI Canlıların çeşitliliği ve sahip oldukları birçok özelliği düşünülürse, canlıları tek biyoloji başlığı altında incelemek bir hayli zor, hatta imkânsızdır. Bu yüzden biyoloji bilimi kendi içersinde birçok alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlardan " Zooloji ve Botanik" Biyolojinin ana dallarını oluşturur:

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-guncel-calisma-alanlari/

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Biyolojinin tarihsel gelişimine bakıldığında, biyoloji bilimi, insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanların resimlerini mağara duvarlarına çizerek bunları incelemeye başlamışlardır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-tarihsel-gelisimi/

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

BİYOLOJİYE GİRİŞ BİYOLOJİ: Terim anlamı canlı bilimidir (bio= canlı, loji= bilim), yani kısaca canlıları inceleyen bir bilimdir. Canlıların yapısını, davranışlarını, çeşitliliklerini, vücutları içerisinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilimsel-calisma-yontemi/

BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI

İnsan doğa olayları karşısında zekasını ve algılama yeteneğini etkin bir şekilde kullanarak problemlere uygun çözüm bulur. Çevresinden aldığı duyumlara, kendisine en yararlı cevapları vermeye çalışır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilimsel-bilginin-dogasi/

Daha fazlasını yükle

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: