BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Biyolojinin tarihsel gelişimine bakıldığında, biyoloji bilimi, insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanların resimlerini mağara duvarlarına çizerek bunları incelemeye başlamışlardır.

Antik çağdan günümüze kadar biyoloji bilimindeki gelişmeleri, ilgili bilim adamlarıyla aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1.       M.Ö. VII. yy. Thales (Tales):İlk biyolojik yorumları yapmıştır.

2.       (M.Ö. 384-322) Aristo: Canlılar dünyasını inceleyen ve ”bilimsel doğa tarihi’nin kurucusu olan ilk bilim adamıdır. Aristo, bir bilim adamında bulunması gereken iki önemli özelliğe, yani iyi gözlem yapabilme ve bunlardan doğru sonuçlar  çıkarabilme yeteneğine sahiptir. Çalışmalarını ”Hayvanların Tarihi, Hayvan nesli üzerine” ve ”Hayvan Vücutlarının Kısımları Üzerine” adlı kitaplarında toplamıştır. Aristo, canlıların oluşumlarını ”kendiliğinden oluş (abiyogenez)” hipotezi ile açıklamış, ayrıca ilk sınıflandırmayı da yapmıştır.

3.       (M.Ö. 131-201) Galen: Canlı organlarını inceleyerek fizyoloji biliminin doğmasını sağlamıştır.

4.       1610: Galileo (Galile):1610 yılında ilk mikroskobu bulduğu sanılmaktadır. Mikroskobun  keşfi biyolojik çalışmalara büyük ivme kazandırmıştır.

5.       1665: Robert Hooke (Rabırt Huk): 1665 yılında mikroskop ile mantar kesitini inceleyerek ilk hücre ( cellula )yi tanımlamıştır.

6.       1675: Leeuwenhoek (Lövenhuk): 1675 yılında geliştirdiği mikroskop ile ilk bir hücrelileri  (bakterileri) göstermiştir. 

7.       1707 – 1778: Carolus Linnaeus (Karl Linne): 1707-1778 yıllarında ilk sınıflandırmayı yapmıştır.

8.       1838 – 1839: Schleiden (Şlayden): 1838’de bitki hücreleri üzerinde çalışmalar yapmıştır.

9.       Schwann (Şivan): 1839’da hayvan hücresini bitki hücresiyle karşılaştırdı. Schleiden ve Schwann’ı0n hücre teorisinin ortaya konulmasında katkıları olmuştur. 

10.   1859: Charles Darwin (Çarls Darvin): 1859 yılında ”Türlerin Kökeni” adlı yayınlayarak ”doğal seleksiyon’ yoluyla türlerin evrimini ortaya koymuştur.

11.   1882 – 1895: Pasteur (Pastör) (1882-1895): :Biyogenez hipotezini kanıtladı. Mikroskobik canlıların fermantasyona (mayalanma) neden olduğunu tespit etti. Aynca kuduz aşısının bulunmasını sağladı.

12.   1822 – 1884: Gregor Mendel (1822-1884):Kilisesinin bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerde yaptığı deneyler sonucunda kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde etmiştir. Mendel bu çalışmalarıyla genetik bilimin kurucusu olmuştur.

13.   1868: Miescher (Mişer): 1868’de nükleik asitleri bulmuştur.

14.   1899: Beijrinck (Bayerink): 1899’da tütün yapraklarında görülen tütün mozaik hastalığını incelemiştir. Virüslerin keşfine katkıda bulunmuştur.

15.   1895: Wilhelm Röntgen (Vilhem Röntgen): 1895 yılında tıpta kullanılan röntgen ışınlarını bulmuştur .

16.   1903: Sutton (Sattın): 1903 yılında kalıtımın kromozom kuramını yani genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğunu açıklamıştır.

17.   1850 – 1924 :WilhelmRoux (VilhemRu) (1850-1924): Embriyolojinin kurucusu olmuştur.

18.   1922: Otto Mayerhof (Otto Mayerhof):1922’de kastaki enerji dönüşümlerini inceleyerek Nobel tıp ödülünü almıştır.

19.   1927: Sir Alexender Fleming (Sör Aleksendır Fleming): 1927’de penisilini bularak bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkin mücadeleyi sağlamıştır.

20.   1931: E.A.F Ruska:1931 yı1ında elektron mikroskobunu bulmuştur.

21.   1953: James Watson (Ceyms Vatsın), Francis Crick (Fransis Krik): 1953 yı1ında DNA molekül modelini ortaya koymuşlardır. İkili sarmal modeli günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

22.   1986: Steven Howel (Stivın Havıl): 1986 yı1ında ateş böceklerinin ışık saçmasını sağlayan geni ayırarak tütün bitkisine aktarmış, tütün bitkisinin de ışık saçmasını sağlamıştır. İşte bu olay gen naklinin başlangıcı olmuştur.

23.   1997: Wilmut (Vilmut): 1997 yı1ında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini, başka bir koyuna ait çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktararak genetik ikiz elde etmiştir .

24.   2015: Aziz SANCAR: DNA’nın onarım mekanizmasını buldu.

Tüm bu çalışmalar biyolojiyi 21. yüzyılın en önemli bilim dallarından biri yapmıştır…

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-tarihsel-gelisimi/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.