Kategori: 12. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

FERMENTASYON, SOLUNUM VE FOTOSENTEZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

OKSİJENLİ SOLUNUM İLE FERMANTASYON ARASINDAKİ FARKLAR

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/fermentasyon-solunum-ve-fotosentez-arasindaki-iliskiler/

BESİNLERİN O2’Li SOLUNUMA KATILMALARI

BESİNLERİN O2’Li SOLUNUMA KATILMALARI O2‘li ve O2‘siz solunum ile fermantasyon reaksiyonlarında glikoz molekülünün kullanılması sırasında meydana gelen tepkimeler gösterildi. Ancak canlılar enerji elde etmek amacıyla sadece karbonhidratları kullanmazlar.  Aslında amino asitler, yağ asitleri, gliserol, fruktoz ve galaktoz molekülleri de oksidasyon reaksiyonlarına girer ve ATP enerjisi üretilir. Alınan polimer besinler önce sindirilerek monomer elde edilir. Sonra …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/besinlerin-o2li-solunuma-katilmalari/

O2’Lİ SOLUNUMDA ENERJİ HESABI

 O2’Lİ SOLUNUMDA ENERJİ HESABI Bir glikozla başlayan O2’li solunum tepkimeleri için genel işleyiş aşağıdaki şekilde gerçekleşir;

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/o2li-solunumda-enerji-hesabi/

OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ 4-ELEKTRON TAŞIMA SİSTEMİ

4)      ELEKTRON TAŞIMA SİSTEMİ Hücreler ihtiyaç duydukları ATP moleküllerinin çoğunu oksidatif fosforilasyon ile üretirler. Oksidatif fosforilasyon, mitokondrinin iç zarında gerçekleşir. İç zar, kristalar oluşturacak şekilde kıvrımlar yaparak yüzey alanını genişletmiştir. Bu adaptasyon oksijenli solunum tepkimelerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/oksijenli-solunum-evreleri-4-elektron-tasima-sistemi/

OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ 3-KREBS REAKSİYONLARI

3)      KREBS REAKSİYONLARI Pirüvik asit oksidaasyonu ile mitokondrinin matriks sıvısında 2 molekül asetil Co-A oluşmuştu. Krebs devri de mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşir. Krebs devri enzimatik reaksiyonlardır. Krebs devri 4C’lu oksaloasetik asitin (Oksalat) 2 C’lu asetil Co-A ile birleşerek 6 C’lu strik asit (sitrat) oluşturmasıyla başlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/oksijenli-solunum-evreleri-3-krebs-reaksiyonlari/

OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ 2-PİRUVAT OKSİDASYONU

 Mitokondride Gerçekleşen Reaksiyonlar 2)      PİRUVAT ASİT OKSİDASYONU Glikoliz sonucu oluşan pirüvik asit mitokondrinin iç zarında bulunan özel taşıyıcı proteinler yardımıyla mitokondrinin matriks sıvısına geçer ve sırasıyla aşağıdaki basamaklar gerçekleşir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/oksijenli-solunum-evreleri-2-piruvat-oksidasyonu/

OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ 1-GLİKOLİZ

  OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ Oksijenli solunum tepkimeleri ökaryot hücrelerde 4 aşamada gerçekleşir. A –  Glikoliz reaksiyonları  (Sitoplazmada) B –   Piruvat okidasyonu (Mitokondrinin matriks sıvısında) C –  Krebs reaksiyonları (Mitokondrinin matriks sıvısında) D –  E.T.S. (Elektron Taşıma Sistemi) reaksiyonları (Mitokondrinin krista zarında)

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/oksijenli-solunum-evreleri-1-glikoliz/

HÜCRE SOLUNUMU

  HÜCRE SOLUNUMU Organizmalar, hayatlarını devam ettirebilmek ve bütünlüklerini koruyabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji, canlının besin olarak aldığı organik maddelerin parçalanması ile elde edilir. Yeşil bitkiler, ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek enerjiyi besinlerde depo ederler. Fosforilasyonda organik besinlerin yapısında bulunan kimyasal bağ enerjisi solunumda ATP sentezlenmesinde kullanılır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-solunumu/

CANLILARIN ENERJİ İHTİYACI

  CANLILARIN ENERJİ İHTİYACI Canlıların kullandığı enerjinin kaynağı Güneş’tir. Ancak güneş enerjisinden, belirli enerji dönüşümlerinden sonra metabolik enerji olarak kullanabilirler. Doğadaki enerji akışı özetle şöyledir; Canlılarda enerji akışı

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-enerji-ihtiyaci/

BİYOTEKNOLOJİ E. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

  E.     GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Bir canlıdaki genetik özelliklerin kopyalanarak, bu özellikleri taşımayan bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen canlı organizmalara “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”, kısaca GDO adı verilir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu yöntemle elde edilen bitkiler zararlı böceklere ve ilaçlara karşı daha dirençli olurlar. Bu da kimyasal böcek ilaçlarının kullanılma oranlarını azaltır. Günümüzde mısır ve …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyoteknoloji-e-genetigi-degistirilmis-organizmalar/

GEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARININ YARARLARI

  D.     GEN MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARININ YARARLARI Rekombinant DNA tekniği bulunduğu ilk dönemlerde sadece genlerin organizasyonu, düzenlenmesi ve mutasyonlar gibi temeli akademik çalışmalara dayanan araştırmalar için kullanılıyordu. Genetik mühendisleri bu yöntemi endüstride biyoteknoloji adı altında farklı alanlarda uygulayarak, ekonomik değeri yüksek olan birçok ürün elde etmektedirler. a)      DNA Parmak İzi Her bireyin DNA nükleotit dizilimi kendine …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gen-muhendisligi-uygulamalarinin-yararlari/

BİYOTEKNOLOJİ C. GEN KLONLAMA

 C.     GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin bir vektör (plazmit veya virüs) içerisine eklenerek bir bakteriye aktarılması ve sonra bu bakteri aracılığı ile pek çok kopyasının üretilmesi işlemine gen klonlaması adı verilir. Genlerin ya da DNA parçalarının klonlanabilmesi için plazmitler kullanılır. Plazmitler, bakterilerde kromozom dışında bulunan ve kendi kendine bölünebilen halkasal yapıdaki küçük DNA’lardır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyoteknoloji-c-gen-klonlama/

CANLILARDA ENERJİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI – A. OKSİJENSİZ SOLUNUM

SOLUNUM Birçok canlı yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamdan oksijen alır metabolizmalarında oluşan karbondioksiti de ortama verirler. Canlılarda meydana gelen bu olaya gaz alışverişi (solunum) denir. Solunum, birçok canlıda solunum organları ile gerçekleştirilir. İnsanlarda soluk alma ile akciğerlere dolan havadaki oksijen difüzyonla kana geçerek dolaşım sistemi aracılığı ile tüm hücrelere taşınır. Hücrelerde oluşan karbondioksit ise kanla …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerjinin-aciga-cikisi-a-oksijensiz-solunum/

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ – FERMENTASYON

 B.     FERMENTASYON Glikoliz sonucu oluşan pirüvik asidin oksijen kullanılmadan laktik asit veya etil alkol gibi başka bir organik moleküle yıkılmasına fermantasyon denir. Farklı canlılarda gerçekleşen fermantasyon tepkimelerinin çok çeşitli tipleri vardır. Bu tepkimelerin ortak amacı glikoliz tepkimeleri sırasında açığa çıkan NADH+H+ moleküllerinin yükseltgenerek serbest NAD+ moleküllerinin oluşturulmasıdır. Böylece NAD+ molekülleri glikoliz tepkimelerinde tekrar tekrar kullanılır …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerji-donusumleri-fermentasyon/

BİYOTEKNOLOJİ VE ÖNEMİ

 I-          BİYOTEKNOLOJİ VE ÖNEMİ En basit ve geniş anlamı ile biyoteknoloji canlıların ya da onların öğelerinin yararlı ürünler üretiminde kullanılmasıdır. Biyoteknoloji çok yeni bir bilim dalıdır. Ancak biyoteknolojik yöntemler çok eski yıllardan beri uygulanmaktadır. Yoğurt, peynir ve şarap yapımında mikro organizmaların kullanımı ve çiftlik hayvanlarının seçilerek üretimi gibi yüzlerce yıl öncesinin uygulamaları biyoteknolojiye örneklerdir. Mutasyon …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyoteknoloji-ve-onemi/

Canlılarda Enerji Dönüşümleri -A. GLİKOLİZ

 A.     GLİKOLİZ Glikozun çeşitli enzimler aracılığıyla pirüvik asite(=piruvat) kadar parçalanmasına Glikoliz denir. Glikolizde her basamakta farklı bir enzim kullanılır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarda-enerji-donusumleri-a-glikoliz/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZ DENEYLERİ

 I-          FOTOSENTEZLE İLGİLİ DENEYLER   1.       DENEY: Fotosentezde CO2’nin Gerekli Olduğunun Gösterilmesi

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentez-deneyleri/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  I-          FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fotosentez hızını belirleyen faktörler LIEBIG tarafından ileri sürülen “Minimum Yasası”na uygunluk gösterirler. Minimum Yasasına göre; “bir olayı birçok faktör etkilerse bu olayın hızını, bu faktörlerden oransal olarak miktarı en az olan belirler”. Bu nedenle ortamda fotosentez için gerekli maddelerden bazılarının çok fazla olması fotosentez hızını çok fazla arttırmaz.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentezi-etkileyen-faktorler/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR

  I-          IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR (Kalvin- Benson Döngüsü Ve Şeker Üretimi) (Karbon Tutma Reaksiyonları) Işıktan bağımsız reaksiyonlar, ışık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir. Bu evrenin karanlıkta gerçekleşmesi gerekmez. Ancak devam edebilmesi için aydınlık evrede üretilen NADPH ve ATP’lere ihtiyaç vardır. Bu nedenle ışık olmadığı zaman aydınlık evre gerçekleşmeyeceği için karanlık evre reaksiyonları da durur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-isiktan-bagimsiz-reaksiyonlar/

PROTEİN SENTEZİ

  PROTEİN SENTEZİ  DNA’nın hücre hayatını yönetmesi protein sentezini denetlemesi ile gerçekleşir. Sentezlenen proteinler yapısal proteinler olabileceği gibi enzimlerin yapısını da oluştururlar.  DNA’da belli proteinlerin sentezinden sorumlu yapılara gen denir. Genler binlerce nükleotidden oluşmuştur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/protein-sentezi/

Daha fazlasını yükle

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: