OKSİJENLİ SOLUNUM EVRELERİ 3-KREBS REAKSİYONLARI

3)      KREBS REAKSİYONLARI

Pirüvik asit oksidaasyonu ile mitokondrinin matriks sıvısında 2 molekül asetil Co-A oluşmuştu. Krebs devri de mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşir. Krebs devri enzimatik reaksiyonlardır.

Krebs devri 4C’lu oksaloasetik asitin (Oksalat) 2 C’lu asetil Co-A ile birleşerek 6 C’lu strik asit (sitrat) oluşturmasıyla başlar.

Krebs devri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir.

 

 

 krebs döngüsü

Krebs reaksiyonları gerçekleşme sırası:

Ortamda oksijen olduğunda piruvat mitokondriye geçer. (açıklanan olaylar 1 piruvat içindir)

 

Asetil Co-A 2C’ludur ve Krebs döngüsünü başlatan moleküldür.

1. 2C’lu Asetil CoA molekülleri 4C’lu oksaloasetik asit ile birleşir ve 6C’lu sitrik asit oluşur. Sitrik asit krebsde oluşan ilk maddedir. Bu nedenle krebs döngüsüne sitrik asit döngüsü de denilmektedir.

2.  6C’lu sitrik asitten 1CO2 ayrılır 5C’lu bileşik oluşur. NAD, H2’leri alarak indirgenir NADH+H+  oluşur.

(α–ketoglutarik asit)

3.      5C’lu bileşikten 1CO2 ayrılır 4C’lu bileşik oluşur. NAD, H2’leri alarak indirgenir NADH+H+  oluşur. (CO2 çıkışı son bulur)

(Süksinil   Co-A)

4. 4C’lu bileşiğe H2O girişi olur.  Bu basamakta 1 ATP sentezlenir.

( 4C’lu Süksinat oluşur)

5. 4C’lu bileşikten ayrılan H2’ler FAD tarafından tutulur. FAD indirgenerek FADH2 oluşur.

(Süksinat ise 4C’lu Fumarat’a dönüşür)

6.     4C’lu bileşiğe su girişi olur. (4C’lu Malat oluşur)

Bileşikten ayrılan H2’ler NAD+ tarafından tutulur. NAD indirgenir ve NADH+H+ oluşur. Başlangıçtaki oksaloasetik asit tekrar oluşur. Böylece Krebs Çemberi tamamlanır.

 

UYARI:

1.   Krebs devrinde oksaloastik asit, asetil CoA ve Sitrik asit dışında diğer basamaklarda oluşan ara bileşiklerin adının bilinmesine gerek yoktur.

 

Sonuç;

1.       2 piruvata karşılık 6 NADH+6H+, 2FADH2, 4CO2, 2ATP (substrat düzeyinde fosforilasyon ile) üretilir.

2.       Krebs çemberinde her Asetil CoA için bir tane enzimatik yollarla (substrat düzeyinde fosforilasyonla) 1 ATP üretilir.

 

NOT:

1.      Oluşan NADH+H+ ve sadece krebs döngüsünde oluşan FADH2’ler H atomlarının yüksek enerjili elektronlarını ETS’ye aktararak ATP üretilmesini sağlarlar.

2.      4C’lu maddeler, fazla H2’lerinden birisini NAD+’lara verip NADH+H+ leri, diğer H2’lerini de FAD’lara vererek FADH2’leri oluşturur. Bu sırada 4C’lu maddelerin fazla fosfatları GDP’lere (guanozin difosfat) verilerek GTP(guanozin trifosfat) oluşturulur. Oluşan GTP’ler daha sonra ATP üretiminde kullanılır.

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/oksijenli-solunum-evreleri-3-krebs-reaksiyonlari/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: