Tag: biyoloji ders notları

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZ DENEYLERİ

 I-          FOTOSENTEZLE İLGİLİ DENEYLER   1.       DENEY: Fotosentezde CO2’nin Gerekli Olduğunun Gösterilmesi

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentez-deneyleri/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ -FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  I-          FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fotosentez hızını belirleyen faktörler LIEBIG tarafından ileri sürülen “Minimum Yasası”na uygunluk gösterirler. Minimum Yasasına göre; “bir olayı birçok faktör etkilerse bu olayın hızını, bu faktörlerden oransal olarak miktarı en az olan belirler”. Bu nedenle ortamda fotosentez için gerekli maddelerden bazılarının çok fazla olması fotosentez hızını çok fazla arttırmaz.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-fotosentezi-etkileyen-faktorler/

SPORLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde sporlanma ile üreme görülür. Sporla üreme, spor denilen özelleşmiş hücrelerle gerçekleşir. Sporlar, etrafı kalın bir örtü ile çevrili olan, olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerdir. Sporlar, uygun ortam şartlarında çimlenerek gelişir ve canlıyı oluşturur. Diploit …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/sporlanma-ile-ureme/

PARTENOGENEZ İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 5- PARTENOGENEZ Döllenmemiş yumurtadan mitozla yeni bir birey meydana gelmesine partenogenez denir. Çoğunlukla eklembacaklılarda (balarısı, yaban arısı, karıncalar, su pireleri, bazı kelebekler, yaprak bitleri) görülür. Eklembacaklılar haricinde bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülür.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/partenogenez-ile-ureme/

VEGETATİF ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 4- VEGETATİF ÜREME Yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Vejetatif üreme, ana bitkiden (anaç) ayrılan bir doku parçasının veya tomurcuğun gelişmesi ile meydana gelir. vejetatif üreme oluşan yavru bireyler ana bitkiyle ve birbiriyle aynı genetik yapıya sahiptir. Yeni bireyler ana canlıdan bağımsız yaşarlar. Vejetatif üreme, tarımsal üretimde büyük fayda ve avantajlar sağlar. …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/vegetatif-ureme/

REJENERASYON İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 3- REJENERASYON (YENİLENME) İLE ÜREME Rejenerasyon, canlı organizmadan kopan bir parçanın yeniden yapılması veya o parçadan yeni bir bireyin gelişmesidir. Rejenerasyon canlılarda az veya çok yapılır. Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlara göre daha fazladır. Hayvanlarda ise gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani ilkel hayvanlarda rejenerasyon gelişmiş hayvanlara göre daha yüksektir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/rejenerasyon-ile-ureme/

TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 2- TOMURCUKLANMA İLE ÜREME   Bir hücreli bira mayasında, bazı protistlerde, çok hücreli canlılardan hidra, mercan ve medüz gibi bazı omurgasızlarda görülür. *       Ana canlının vücudunun bir yerinden dışarıya doğru bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu tomurcuklar gelişirken çekirdekte bölünür ve bir parçası ana canlıda kalır, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/tomurcuklanma-ile-ureme/

BÖLÜNEREK ÜREME

 EŞEYSİZ ÜREME 1- BÖLÜNEREK ÜREME Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre bölünmesine bağlıdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bolunerek-ureme/

NÜKLEİK ASİTLER 2-DNA REPLİKASYONU

  A.     DNA’NIN GÖREVİ: 1.       Kalıtsal bilgi taşımak. Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar (replikasyon) 2.       Mutasyonlar ile kalıtsal değişikliklerin meydana gelmesine imkan verir. 3.       Hücrelerde RNA, protein sentezi ve enzim sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ile hücredeki metabolik olayları yönetmek

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/nukleik-asitler-2-dna-replikasyonu/

Zarlı ve Zarsız Organeller

  Zarlı ve Zarsız Organeller Hücrede bulunan organeller zarla çevrili olma durumlarına göre şu şekilde grupandırılabilir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/zarli-ve-zarsiz-organeller/

MİTOTİK BÖLÜNME KAVRAMLAR-1

    I-          HÜCRE BÖLÜNMELERİ   Her hücrenin kendinden önceki bir hücreden meydana geldiği Wirchow (1858)’dan beri bilinmektedir. Hücre bölünmesi sonucunda kromozom sayısı ana hücre ile aynı olan iki oğul hücre meydana gelir. Bunun için önce kromozomların sayısının iki katına çıkması, daha sonra her yavru hücreye düzenli bir şekilde aktarılması gerekir. O halde hücre bölünmesi …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-kavramlar-1/

PROTEİNLER

  PROTEİNLER  Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur). Proteinlerin hepsi hücrede doğal olarak bulunan 20 çeşit amino asitten oluşurlar (bütün proteinler L-amino asitlerden oluşurlar. Ancak, bazı özel hücre ve hücre yapılarında D-amino asitler …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/proteinler/

LİPİDLER

LİPİDLER Lipidler, protein ve karbohidratlarla beraber organizmaların üç büyük biyomoleküller sınıfını oluşturmaktadır. Lipidler ya hidrofobiktir (suda çözünmez) ya da amfipatiktir (Hem polar hem de nonpolar grup taşır). Bu nedenle lipidler, katı yağları, mumları ve onlarla ilişkili bileşikleri kapsarlar. Lipidlerin her bir grubuna ayrı bir özellik kazandıran ve onların yapılarının esasını oluşturan hidrokarbon zinciridir. Sulu çözeltilerinde …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/lipidler/

BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI

İnsan doğa olayları karşısında zekasını ve algılama yeteneğini etkin bir şekilde kullanarak problemlere uygun çözüm bulur. Çevresinden aldığı duyumlara, kendisine en yararlı cevapları vermeye çalışır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bilimsel-bilginin-dogasi/

Daha fazlasını yükle

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: