Tag: 10. sınıf biyoloji klasik sorular pdf indir

Genetik çalışma soruları-9 (soy ağaçları)

  Genetik çalışma soruları-9   1)      Aşağıdaki soyağacında renk körü olan bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin bu karakter açısından genotipi kesin olarak belirlenebilir, gösteriniz.     2)      Aşağıdaki soyağacında, otozomal çekinik bir özellik olan albino hastalığını fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenebilir? …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-9-soy-agaclari/

Genetik çalışma soruları-10 (soy ağaçları)

  Genetik çalışma soruları-10   1)      Aşağıdaki ailede 1, 2, 4 ve 5 numaralı çocukların kan grubu verilmiştir. 3 numara ile gösterilen çocuğun AB kan grubundan olma ihtimali nedir?     2)      Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre kaç numaralı bireyin genotipi bilinemez? Gösteriniz.     3)      …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-10-soy-agaclari/

Genetik çalışma soruları-8 (mendel-kan grupları)

  Genetik çalışma soruları-8 1)     ARh+ kan grubuna sahip olan bireylerin, bu karakterler bakımından kaç farklı genotipe sahip olma ihtimali vardır?         2)      Kan uyuşmazlığı (eritroblastosis fetalis) olayını açıklayınız.           3)      İnsanlarda 46 kromozom bulunmasına rağmen genler tarafından kontrol edilen çok daha fazla sayıda karakter fenotipte gözlenir. Bu …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-8-mendel-kan-gruplari/

Genetik çalışma soruları-7 (mendel-kan grupları-çok alellilik)

  Genetik çalışma soruları-7  1)      O Rh (-) kan gruplu anne ile heterozigot B Rh (+) kan gruplu babanın O Rh (+) kan gruplu kız çocuğu olma olasılığı nedir?   2)      Genotipi bilinmeyen ABCD fenotipli bir canlı en fazla kaç çeşit gamet oluşturabilir? (Genler bağımsızdır.)     3)      Annenin mavi, babanın kahverengi göz rengine sahip …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-7-mendel-kan-gruplari-cok-alellilik/

Mendel genetiği çalışma soruları-6

  Mendel genetiği çalışma soruları-6     1)      AABbDdee genotipli bir birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?     2)      AaBbDd genotipli bir dişi ile aaBbDD genotipli bir erkeğin çarpazlanması sonucunda kaç çeşit fenotip ve genotip oluşur?   3)      Bir karakteri kontrol eden dört aleldeki baskınlık durumu; A1 = A2 > A3 > A4 şeklindedir. Buna …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-6/

Mendel genetiği çalışma soruları-5

  Mendel genetiği çalışma soruları-5   1)      Aşağıda belirtilen ifadeler; DOĞRU ise (D), YANLIŞ ise (Y) şeklinde işaretleyiniz 1)       (…) Bir canlıda kromozom sayısının çok olması canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. 2)       (…) Bir canlı türünde bağlı gen sayısının fazla olması kromozom sayısının da fazla olmasına neden olur. 3)       (…) Bir canlının …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-5/

Mendel genetiği çalışma soruları-4

  Mendel genetiği çalışma soruları-4   1)      AaBBDdEe genotipli bir bireyde, A ve B genleri bağlıdır. a.    Bu bireyin diploit hücrelerinde kaç kromozom bulunur? Gösteriniz.   b.    Mayoz bölünme sonucu kaç çeşit gamet oluşabilir? ……………………………………     2)      Kontrol Çaprazlaması nedir? Niçin yapılır?    

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-4/

Mendel genetiği çalışma soruları-3

  Mendel genetiği çalışma soruları-3   1)      AaBbDDEeFf genotipindeki bir bireyde tüm alel çeşitleri ayrı kromozomlar üzerinde bulunmaktadır. Buna göre bu bireyde, a.    Mayoz bölünme sonucu kaç çeşit gamet oluşur?……………………………………………………….. b.    Mayoz bölünme sonucu kaç çeşit gamet oluşabilir?…………………………………………………… c.    Abdef gametinin oluşma ihtimali nedir?………………………………………………………..  

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-3/

Mendel genetiği çalışma soruları-2

  Mendel genetiği çalışma soruları-2 1)      Kalıtımı etkileyen faktörler nelerdir? Her birini kısaca açıklayınız.       2)      Mendel’in “Ayrılma Kuralı”nı açıklayınız.       3)      Mendel’in “Bağımsız Dağılım Kuralı”nı açıklayınız.  

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-2/

Mendel genetiği çalışma soruları-1

  Mendel genetiği çalışma soruları-1   1)      Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız. 1)       Kalıtım   2)       Karakter ve Özellik   3)       Gen

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-1/

Eşeysiz Üreme çalışma soruları-4

  Eşeysiz Üreme çalışma soruları-4   1)      Aşağıdaki şemada bal arılarının üremesi gösterilmiştir. Şemayı inceleyerek soruları cevaplandırınız.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-calisma-sorulari-4/

Eşeysiz Üreme çalışma soruları-3

  Eşeysiz Üreme çalışma soruları-3   Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru ifadeler ile tamamlayınız. 1)      Çilek , üzüm , kavak ve menekşe gibi bitkilerin üreme yöntemi …………………….. üremedir. 2)      Bir bahçede lale soğanlarından yem bitkiler üretilmesi üreme yoluyla gerçekleşir 3)      Rejenerasyon süreci Planarıa’da ………………………….. sağlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-calisma-sorulari-3/

Mitotik bölünme çalışma soruları-3 (D/Y)

Mitotik bölünme çalışma soruları-3 (D/Y) Aşağıda belirtilen ifadeler; DOĞRU ise (D), YANLIŞ ise (Y) yazınız ve yanlış ise boşluklara neden yanlış olduğunu belirtiniz. 1)      (…) Ökaryot hücrelerde çekirdek DNA’sı hücre döngüsü sü­resince sadece bir kez eşlenir ………………………………………………………………………………………………………………….. 2)      (…) Hücre döngüsü sürecinde en yoğun protein sentezinin gerçekleştiği evre interfazdır. ………………………………………………………………………………………………………………….. 3)      (…) Hücre döngüsünün interfaz …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-calisma-sorulari-3-d-y/

Mitotik bölünme çalışma soruları-4

Mitotik bölünme çalışma soruları-4 1)      Aşağıdaki tanımları uygun kavramlarla eşleştiriniz. a.    Cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. b.    Cinsiyet dışındaki vücut özelliklerini belirleyen kromozomlardır. c.    Kromozomun her bir parçasıdır d.    Homolog kromozom bulunduran hücredir. e.    Biri anadan diğeri babadan gelen kromozomlardır f.     Homolog kromozomlardan yalnız birini bulunduran hücredir

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-calisma-sorulari-4/

Eşeysiz Üreme çalışma soruları-2

  Eşeysiz Üreme çalışma soruları-2   1)      Vegetatif üreme nedir? Vegetatif üreme hangi canlılarda görülür?       2)      Vegetatif üreme çeşitlerini açıklayarak her birine canlı örnekleri veriniz.      

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-calisma-sorulari-2/

Eşeysiz Üreme çalışma soruları-1

Eşeysiz Üreme çalışma soruları-   1)      Üreme nedir? Üremenin amacı nedir?         2)      Eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir?      

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-calisma-sorulari-1/

Mitotik bölünme çalışma soruları-2

Mitotik bölünme çalışma soruları-2   1)      Eşlenmiş ve eşlenmemiş kromozomun şeklini çizerek kısımlarını üzerinde gösteriniz.                           2)      Bölünme nedenleri nelerdir? Her birini açıklayınız.    

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-calisma-sorulari-2/

mitotik bölünme çalısma soruları-1

mitotik bölünme çalısma soruları-1 1)      Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yazınız. a.    SENTROMER          : …………………………………………………………………..     ………………………………………………….………………………………………………     b.    SENTROZOM          :…………………………………………………………………..     ………………………………………………….………………………………………………

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-calisma-sorulari-1/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.