Mitotik bölünme çalışma soruları-4

Mitotik bölünme çalışma soruları-4

1)      Aşağıdaki tanımları uygun kavramlarla eşleştiriniz.

a.    Cinsiyeti belirleyen kromozomlardır.

b.    Cinsiyet dışındaki vücut özelliklerini belirleyen kromozomlardır.

c.    Kromozomun her bir parçasıdır

d.    Homolog kromozom bulunduran hücredir.

e.    Biri anadan diğeri babadan gelen kromozomlardır

f.     Homolog kromozomlardan yalnız birini bulunduran hücredir

 

2)      Aşağıda yapılandırılmış grid’de verilen kelimeleri kullanarak verilen soruları cevaplayınız.

 

a.    Yukarıdaki olaylardan hangileri interfazda gerçekleşir? ……………………………………

b.    Yukarıdaki olaylardan hangileri profazda gerçekleşir? ……………………………………

c.    Yukarıdaki olaylardan hangileri metafazda gerçekleşir? ……………………………………

d.    Yukarıdaki olaylardan hangileri anafazda gerçekleşir?  ……………………………………

e.    Yukarıdaki olaylardan hangileri telofazda gerçekleşir? ……………………………………

f.     Yukarıdaki olaylardan hangileri sitokinezde gerçekleşir? ……………………………………

g.    Yukarıdaki olaylardan hangileri hayvan hücrelerinde gerçekleşir, bitki hücrelerinde gerçekleşmez?………………….

h.    Yukarıdaki olaylardan hangileri bitki hücrelerinde gerçekleşir, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez?………………….

i.     Yukarıdaki olaylardan hangileri karyokineze aittir? ……………………………………

j.     Yukarıdaki olaylardan hangi ikisinin gerçekleşmesi, mitoz bölünme sonucunda oluşan yavru hücrelerin kromozomlarının nitelik ve niceliklerinin değişmemesini sağlar?…………………………

 

3)      Aşağıdaki mitoz bölünme evrelerinin isimlerini verilen şekillerin altlarına yazınız.

                     

4)      Aşağıdaki olayları, gerçekleştikleri mitoz bölünme evreleri ile eşleştiriniz.

a.    Çekirdek zarının erimesi

b.    Çekirdek zarının oluşması

c.    Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi

d.    Kromozomun, kromatin ipliğe dönüşmesi

e.    Kardeş kromozomların zıt kutuplara göç etmesi

f.     Kromozomların hücre ekvatoruna dizilmesi

g.    İğ ipliklerin oluşmaya başlaması

 

5)      Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun terimlerle tamamlayınız.

a.    Herhangi bir doku içindeki anormal hücre kitlesine …………….denir.

b.    Hücrede DNA …………..……evresinde kendini eşler

c.    Karyokinez sırasında kromozomların en belirgin gözlendiği evre ……………..……evresidir.

d.    Telofaz evresinde, ……………………..….. evresinin yaklaşık tersi olaylar geçekleşir.

e.    Sitoplazma bölünmesine ……………………….. denir.

f.     Bitkilerde sitoplazma bölünmesi ………………………………..oluşumuyla gerçekleşir.

g.    Kanser hücrelerinin bulunduğu dokudan ayrılarak başka dokulara yayılmasına ………………………………. denir.

h.    Prokaryotlarda gözlenen DNA eşlemesi ve sitoplazma bölünmesinde oluşan bölünmeye …………………………. denir.

 

mitotik bölünme doğru-yanlış

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitotik-bolunme-calisma-sorulari-4/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.