MEMELİ KALBİNİN İNCELENMESİ

 

MEMELİ KALBİNİN İNCELENMESİ

A –       DENEYİN AMACI

Bütün memelilerde kalp aynı yapıya sahip olduğu için kendi kalbimiz hakkında da bilgi edinmiş olacaksınız.

B –       ARAÇ VE GEREÇLER

1-          Koyun, dana vs. kalbi

2-          Makas

3-          Bistürü

4-          Cam çubuk

5-          Diseksiyon küveti

 

C –       DENEYİN YAPILIŞI

1-          Önce kalbin dış görünüşünü inceleyiniz. Kalbin çevresini yatay olarak çeviren taç şeklinde bir yağ tabakası göreceksiniz. Bu tabaka kulakçıkla, karıncıklar arasında sınırı belirler.

2-          Diğer bir yağ tabakası eğik bir şekilde kalbin alt yarısına doğru uzanır. Bu tabakalarda sağ karıncıkta, sol karıncıktan ayıran duvarı belirler.

3-          Karıncıkların duvarlarından birer yarık açarak duvarların kalınlıklarını karşılaştırınız.

4-          Daha sonra yarığın birinden cam çubuk sokunuz ve ucu duvarın iç yüzeyine temas edinceye kadar itiniz. Şimdi cam çubuğun ucunu yukarı doğru gidebildiğince kaldırınız.

5-          Çubuğun daha ileri gitmesini engelleyen zar kulakçıkla karıncık arasındaki kapakçıktır.

6-          Kalbi yararak kapakçığın bağlı bulunduğu ipleri (kirişleri) inceleyiniz. Kirişlerin diğer uçları nereye yapışıktır? Kas dokusunun, kirişlerin bağlandığı yerdeki kalınlığına dikkat ediniz.

7-          Sol karıncıktan çıkan aort atardamarını bir makasla uzunlamasına kesiniz. Kesmeye sol karıncığın ucuna gelinceye kadar devam ediniz. Böylece kapakçıkların yapısını gözleyebilirsiniz.

8-          Aort’tan karıncığın hemen üzerinde ayrılan yürek atardamarlarının (koroner) başlangıcını bulunuz.

9-          Daha sonra kulakçıkları yararak, kulakçıklara gelen toplardamarları bulunuz.

 

D –       TARTIŞMA

1-          Niçin kalbin sağ kesiminin çeperi, sol kısmına göre daha incedir?

2-          Niçin kalbin sağ tarafı, sol tarafına göre daha büyüktür?

3-          Kapakçıkların bağlandığı kirişlerin fonksiyonu nedir?

4-          Kalp içinde bulunan kanı kullanabilir mi?

5-          Atar ve toplardamarların çeperlerini karşılaştırınız.

6-          Atar ve toplardamarların kulakçık ve karıncıkla olan ilişkisini açıklayınız.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/memeli-kalbinin-incelenmesi/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: