Üriner sistem çalışma soruları-1

 

Üriner sistem çalışma soruları-1

1)      şağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ile doldurunuz.

1)   Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması olayına ………………………….. denir.

2)   Zehirli olan amonyak karaciğerde………………. döngüsü adı verilen tepkimeler sonucunda üreye dönüştürülür.

3)   Böbrek …………………… hormonu üreterek kemik iliklerini uyarır ve kan yapımını sağlar.

4)   Böbrekler kabuk (…………………….), …………………… (medula) ve havuzcuk (………………… ) kısımlarından oluşur.

5)   Böbreklerin yapısal ve işlevsel birimine …….…………………. adı verilir.

6)   Nefronların yapısında …………………………………………., bowman kapsülü, …………………………………….. , ……………………………………., ……………………………………. bulunur.

7)   Nefronun yapısında bulunan glomerulus ve bowman kapsülünün birlikte oluşturduğu yapıya ………………………………………… denir.

8)   Böbreklerde idrar üç aşamada oluşur. Bunlar; ………………….., ………………… ve ………………….. dır.

9)   Böbreğe kan getiren ………………………………………… damarıdır.

10)                 İdrar kesesinde depolanan idrarın vücut dışına atıldığı kanala ……………………… denir.

11)                 Böbrek yetmezliği olan hastalar ……………………….. makinelerine bağlanarak kanlarındaki zehirli maddeler uzaklaştırılır.

12)                 Nefronlardan suyun geri emilmesini sağlayan ……………………. hormonu hipofizin arka lobundan
salgılanır.

13)                 Moleküllerin kanda bulunması gereken değerlerine ……………………………… denir.

 

2)      Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1)   (…) En zehirli ve en çok suyla atılan azotlu boşaltım ürünü NH3’tır.

2)   (…) Üre sentezi böbrek hücrelerinde gerçekleşir.

3)   (…) Böbreğin görevlerinden biri D vitaminini aktifleştirmektir.

4)   (…) Böbrekteki idrarı mesaneye götüren kanala üreter adı verilir.

5)   (…) Böbrek atardamarındaki üre derişimi böbrek toplardamarınkinden fazladır.

6)   (…) İdrar oluşumunun süzülme ve geri emilim olaylarında asla enerji harcanmaz.

7)   (…) Süzülme olayı ile kan hücreleri bowman kapsülüne geçemez.

8)   (…) Glomerulus kılcalları tek katlı epitel dokudan oluşur.

9)   (…) Glomerulus kılcal damarları ile bowman kapsülleri arasında çift yönlü madde alış verişi gerçekleşir.

10)                 (…) Süzülme ile bowman kapsülüne geçen glikozun tamamı geri emilim ile kılcal damarlara geri döner.

11)                 (…) Salgılama olayında enerji harcanır.

12)                 (…) Böbrek kan pH’sinin ayarlanmasında da görevlidir.

13)                 (…) Sağlıklı bir insanın idrarında H+ bulunmaz.

14)                 (…) Oluşan idrar miktarına ADH, aldosteron ve adrenalin hormonları etkilidir.

15)                 (…) ADH hormonu böbrek üstü bezinden üretilir ve nefron kanallarından suyun geri emilmesini sağlar.

3)      Aşağıdaki şekil ya da tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

4)      Aşağıdaki şekil ya da tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

5)      Aşağıdaki şekil ya da tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/uriner-sistem-calisma-sorulari-1/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: