Tag: binary fission

SPORLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde sporlanma ile üreme görülür. Sporla üreme, spor denilen özelleşmiş hücrelerle gerçekleşir. Sporlar, etrafı kalın bir örtü ile çevrili olan, olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerdir. Sporlar, uygun ortam şartlarında çimlenerek gelişir ve canlıyı oluşturur. Diploit …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/sporlanma-ile-ureme/

PARTENOGENEZ İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 5- PARTENOGENEZ Döllenmemiş yumurtadan mitozla yeni bir birey meydana gelmesine partenogenez denir. Çoğunlukla eklembacaklılarda (balarısı, yaban arısı, karıncalar, su pireleri, bazı kelebekler, yaprak bitleri) görülür. Eklembacaklılar haricinde bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülür.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/partenogenez-ile-ureme/

VEGETATİF ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 4- VEGETATİF ÜREME Yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Vejetatif üreme, ana bitkiden (anaç) ayrılan bir doku parçasının veya tomurcuğun gelişmesi ile meydana gelir. vejetatif üreme oluşan yavru bireyler ana bitkiyle ve birbiriyle aynı genetik yapıya sahiptir. Yeni bireyler ana canlıdan bağımsız yaşarlar. Vejetatif üreme, tarımsal üretimde büyük fayda ve avantajlar sağlar. …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/vegetatif-ureme/

REJENERASYON İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 3- REJENERASYON (YENİLENME) İLE ÜREME Rejenerasyon, canlı organizmadan kopan bir parçanın yeniden yapılması veya o parçadan yeni bir bireyin gelişmesidir. Rejenerasyon canlılarda az veya çok yapılır. Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlara göre daha fazladır. Hayvanlarda ise gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani ilkel hayvanlarda rejenerasyon gelişmiş hayvanlara göre daha yüksektir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/rejenerasyon-ile-ureme/

TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

  EŞEYSİZ ÜREME 2- TOMURCUKLANMA İLE ÜREME   Bir hücreli bira mayasında, bazı protistlerde, çok hücreli canlılardan hidra, mercan ve medüz gibi bazı omurgasızlarda görülür. *       Ana canlının vücudunun bir yerinden dışarıya doğru bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu tomurcuklar gelişirken çekirdekte bölünür ve bir parçası ana canlıda kalır, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/tomurcuklanma-ile-ureme/

BÖLÜNEREK ÜREME

 EŞEYSİZ ÜREME 1- BÖLÜNEREK ÜREME Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre bölünmesine bağlıdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bolunerek-ureme/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.