Kemik Çeşitleri ve İskeletin İşlevi

İSKELETİN GÖREVİ

1-    Vücuda şekil verir.

2-   Vücuda desteklik sağlar.

3-   Göğüs kafesi ve kafatası kemikleri ile yaşamsal organları dış etkilerden korur.

4-    Kaslara ve organlara bağlanma yüzeyi oluşturur. Kaslarla beraber hareketi sağlar.

5-   Süngerimsi kemiklerdeki gözeneklerde alyuvar, uzun kemiklerdeki sarı ilikte akyuvar hücrelerinin üretilmesini sağlar.

6-    Magnezyum, kalsiyum fosfat gibi mineral tuzlarını depolar.

 

ŞEKİLLERİNE GÖRE KEMİK ÇEŞİTLERİ

İnsan iskeletini oluşturan kemikler, şekillerine göre dört grupta incelenir;

a-    Uzun Kemikler:

*      İki ucu şişkin silindirik kemiklerdir. Uç kısımlara baş, ortada kalan kısma ise gövde denir.

*      Baş kısmında dışta ince tabaka halinde sıkı kemik dokusu, onun hemen altında süngerimsi kemik doku bulunur. Süngerimsi kemik dokuda kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri (alyuvar, akyuvar, kan pulcuğu) üretilir.

 uzun kemiklerin yapısı

   

*      Gövde kısmı tamamen sıkı kemik dokudan yapılmıştır. Gövdenin dış kısmında periost olarak adlandırılan kemik zarı bulunur. Periost üzerinde bol miktarda kan damarı ve sinir bulunur. Periost kemiğin enine büyümesi, yenilenmesi ve onarılması gibi olaylarda görev yapar. Gövdenin ortasındaki boşlukta sarı kemik iliği bulunur.

*      Uzun kemiklerin baş ve gövde kısımları arasında kıkırdak yapılı olan epifiz plak (büyüme diski) bulunur. Bu yapı kemiğin boyca uzamasını sağlar.

*      Kol (ön kol, pazu ve dirsek) ve bacak (uyluk, kaval ve baldır) kemikleri ile ayak parmak kemikleri uzun kemiktir.

 

NOT:

1.   Kıkırdak yapılı olan epifiz plağı 19 – 23 yaşından sonra kemikleşir ve kemiğin boyca uzaması durur. İnsanlarda boydaki uzamanın sınırlı olmasının nedeni budur.

 

b-   Yassı Kemikler

*    Yassılaşmış plak şeklinde olan kemiklerdir.

 

*      Kemik zarı altında sıkı kemik dokusu ve bunun ortasında süngerimi kemik doku yer alır.

*      Kırmızı kemik iliği ile doludur. Sarı kemik iliğinin yer aldığı bir kanal yoktur.

*      Göğüs, kafatası, kürek, kalça ve kaburga yassı kemiklerdir.

kürek kemiği yassı kemiklerdendir

 

c-    Kısa Kemikler:

*      Boyu ve genişliği birbirine yaklaşık eşit olan kemiklerdir.

 

*  Kısa kemikler dıştan kemik zarı ile sarılmıştır. Kemik zarının altında sert kemik, ortada ise süngerimsi kemik bulunur.

*      Süngerimsi yapıda kırmızı kemik iliği bulunur. Kısa kemiklerde kemik kanalı ve sarı ilik yoktur.

*      El ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir.

el tarak ve ayak bilek kemikleri kısa kemilerdir

 

d-   Düzensiz şekilli kemikler

*      Vücudun değişik bölgelerinde bulunan, belirli bir şekli olmayan, genellikle diğer bir kaç kemikle bağlantı kuran kemiklerdir.

*      Omurlar, bazı yüz kemikleri düzensiz şekilli kemiklerdir.

 omurlar düzensiz kemiklerdir

 

İNSAN İSKELETİNİN BÖLÜMLERİ

İnsan iskeleti eksen iskeleti (baş, gövde) ve üyeler iskeleti olmak üzere iki bölümden oluşur.

Eksen iskeleti kafatası, omurga, göğüs kemiği ve kaburga kemiklerinden oluşur.

Üyeler iskeleti kol ve bacak kemikleri ile onları gövdeye bağlayan omuz kemeri ve kalça kemeri kemiklerinden oluşur.

 insan iskeleti

NOT:

2.   İnsan iskeleti yaklaşık 207 kemikten oluşmuştur. İskeleti oluşturan kemik sayışı 207 olarak belirtilmesine rağmen, bazı kaynaklarda bu sayıya kulak (6) ve dil (1) kemikleri de eklenerek sayı artırılmıştır. Bazı kaynaklarda ise kuyruk sokumu ve sağrı omurları birleşmiş olarak kabul edildiğinden, kemik sayışı daha az gösterilmiştir, 

 

 

.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/kemik-cesitleri-ve-iskeletin-islevi/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: