10. Sınıf biyoloji 1.dönem 1. yazılısı (2020-2021) 2 CEVAP

 

10. Sınıf biyoloji 1.dönem 1. yazılısı (2020-2021) 2 CEVAP

1)          Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doğru ifadelerle kelimeler ile doldurunuz 10*2=20P

a.       DNA’nın kendini eşleyerek iki katına çıkmasına REPLİKASYON denir.

b.       Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu KANSER hastalığı ortaya çıkar.

c.       Canlıların soylarını devam ettirmek için kendilerine benzer bireyler oluşturmasına ÜREME denir.

d.       Döllenmeyen yumurtanın gelişerek yeni bir birey meydana getirmesi şeklindeki eşeysiz üreme biçimine PARTENOGENEZ adı verilir.

e.       Bir bitkiden alınan dal parçasının yakın türden başka bir bitkinin gövdesine aktarılmasına AŞI denir.

f.        Çilek , üzüm , kavak ve menekşe gibi bitkilerin üreme yöntemi VEGETATİF üremedir.

g.       EŞEYSİZ üreme ile oluşan bireyin tek bir atası olduğu için atasının tam bir kopyasıdır.

h.       Kardeş kromatitlerin birbirine bağlandığı boğum noktasına SENTROMER adı verilir.

i.        Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerde KROMOZOM sayısı sabit kalır.

i.        Hidrada TOMURCUKLANMA ile üreme görülür.

 

 


2)          Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız. 5*2=10P

a.       (D) Kertenkelelerde kopan kuyruğun yerine yeni kuyruk oluşumu rejenarasyona örnek verilebilir.

b.       (D) Vejetatif üreme, tohumlu üreme yöntemine göre daha kısa sürede gerçekleşen bir üreme şeklidir.

c.       (D) Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması durumuna kanserleşme denir.

d.       (Y) Değişen çevre koşullarına uyum sağlama (adaptasyon) açısından eşeysiz üreme daha avantajlıdır.

e.       (D) Hücre bölünmesi bir hücreli canlılarda üremeyi gerçekleştirirken çok hücreli canlılarda doku onarımını, yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.

 

3)          Aşağıda bitki ve hayvanlardaki hücre döngüsü sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız. 5*2=10P

   

a.       İnterfaz evresinde, sentrozomlar iki katına çıkar.

b.       Profaz evresinde, kromatin iplikler yoğunlaşır ve kromozom haline dönüşür.

c.       Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.

d.       Anafaz evresinde, her bir kromozomun sentromeri ikiye bölünür ve tüm kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.

e.       Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.

 

 

biyoloj 10.sınıf yazılısı

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/10-sinif-biyoloji-1-donem-1-yazilisi-2020-2021-2-cevap/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: