Site icon BİYOLOJİDERSİM

MİTOTİK BÖLÜNME İLE MAYOZ BÖLÜNMENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

MİTOTİK BÖLÜNME İLE MAYOZ BÖLÜNMENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1.      İnterfaz evresinde replikasyon gerçekleşir.

2.      Mitozda ve  mayoz II’nin anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrılır.

 

3.      Hücre sayısı artar

4.      Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

5.      Sentrozomlar iki katına çıkar ve iğ iplikleri oluşur. (Bitki hücrelerinde sentrozom yoktur)

6.      Üreme olayında görev alırlar. (Mitoz eşeysiz üremede, mayoz eşeyli üremede)

7.      Sitoplazma bölünmesi (Sitokinez) görülür. 

 

Exit mobile version