Site icon BİYOLOJİDERSİM

MİTOTİK BÖLÜNME VE MAYOZ BÖLÜNME ARASINDAKİ FARKLAR

MİTOTİK BÖLÜNME VE MAYOZ BÖLÜNME ARASINDAKİ FARKLAR

MİTOTİK VE MAYOZ ARASINDAKİ FARKLAR

MİTOTİK BÖLÜNME

MAYOZ

1)       

Eşeysiz üremenin temelidir.

1)       

Eşeyli üremenin temelidir.

2)       

Çok hücreli canlılarda vücut hücrelerinde görülür.

2)       

Çok hücreli canlılarda üreme ana hücrelerinde görülür.

3)       

Bölünme sonucu oluşan hücreler birbirleriyle ve ata hücresel kalıtsal olarak aynıdır.

3)       

Bölünme sonucu oluşan hücreler birbirleriyle ve ata hücresel kalıtsal olarak farklıdır.

4)       

Bölünme sonucu iki hücre oluşur.

4)       

Bölünme sonucu dört hücre oluşur.

5)       

Oluşan hücreler canlının büyüme, gelişme ve onarımını sağlar.

(Erkek arı, kara yosunu gibi vücudu “n” kromozomlu canlılarda üreme hücresi de oluşturur)

5)       

Oluşan hücreler (gamet) üremeyi sağlar.

6)       

Cross-over olayı ve tetrat görülmez.

6)       

Crossover olayı ve tetrat görür.

7)       

İnterfaz, çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir defa gerçekleşir.

7)       

İnterfaz bir defa, çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ikişer defa gerçekleşir.

8)       

Oluşan hücrelerin kromozom sayısı sabit kalır.

8)       

Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner

9)       

İnsanda zigotun oluşumu ile başlar, canlının ölümüne kadar devam eder.

9)       

İnsanda ergenlik dönemi ile başlar, üreme dönemi boyunca devam eder.

10)   

Oluşan hücreler genellikle uzun ömürlüdür.

10)   

Oluşan hücreler genellikle kısa ömürlüdür.

11)   

Oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir.

11)   

Oluşan hücreler tekrar mayoz geçiremez.

12)   

Mitoz bölünmede kardeş kromatitler ayrılır

12)   

Mayoz I’dehomolog kromozomlar, Mayoz II’de kardeş kromatitler ayrılır

 

 

          

 

 

 

 

 

Şekil: Mayoz bölünme ile Mitoz bölünme karşılaştırma

   

 

Mitotik, Mayoz I ve Mayoz II’deki Bazı Olayların Karşılaştırılması

MEYDANA GELEN OLAY

MİTOTİK

MAYOZ I

MAYOZ II

Replikasyon

Var

Var

Yok

Tetrat ve Crossover

Yok

Var

Yok

Homolog kromozom ayrılması

Yok

Var

Yok

Kromatit ayrılması

Var

Yok

Var

Sitokinez

Var

Var

Var

Hücre sayısının artması

Var

Var

Var

 

Exit mobile version