Site icon BİYOLOJİDERSİM

Mitokondri – Kloroplast Karşılaştırma

MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

*        Kloroplast ve mitokondri prokaryotlarda bulunmaz.

*        Her ikisi de çift zarlıdır.

*        Her iki organelinde DNA, RNA ribozomları ve E.T.S.’leri vardır.

*        Her iki organelde ATP üretir.

*        Hem kloroplast hem de mitokondri enerji dönüşümü yapar.

*        Her iki organelde sıcaklık değişiminden etkilenirler.

*        Her ikisi de sitoplazmada bulunur.

*        Kendini eşleyebilirler.

*        Bölünebilir

*        Enzimler bulunur

 

MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

MİTOKONDRİ

KLOROPLAST

1.         Kimyasal enerjiyi ATP’ye çevirir

1.         Işık enerjisini ATP ye, ATP’yi kimyasal bağ enerjisine çevirir.

2.         Solunum olayı gerçekleşir

2.         Fotosentez olayı gerçekleşir.

3.         İç zar düz değildir

3.         İç zar düzdür

4.         Kimyasal bağ enerjisi kullanılır

4.         Işık enerjisi kullanılır

5.         Klorofil yoktur

5.         Klorofil vardır

6.         Glikoz ve O2 tuketilir

6.         Glikoz ve O2 üretilir

7.         CO2 ve H2O üretilir

7.         CO2 ve H2O tüketilir

8.         Oksidadif fosforilasyon gerçekleşir

8.         Fotofosforilasyon gerçekleşir

9.         Ortamdaki oksijeni azaltır ve organik besini tüketir.

9.         Ortalama oksijen verir ve organik besin üretip depolar.

10.     İçinde matriks bulunur ve iç zarı kristayı yapar.

10.     İçinde stroma bulunur ve iç zarı tilakoidi yapar.

11.     Hem gece hem gündüz iş görür.

11.     Sadece ışığın bulunduğu zamanlarda iş görür iç zarı düzdür.

12.     Renkli değildir.

12.     Renklidir. (Yeşil Renkli)

 

Exit mobile version