Site icon BİYOLOJİDERSİM

Sentrozom

SENTROZOM

 

a-    Yapısı ve Özellikleri

*   Zarsızdır.

*   Bütün hayvansal hücrelerde, mantarlarda, alglerde ve bazı yosun eğrelti gibi ilkel bitkilerde rastlanır. Gelişmiş bitkilerde bulunmaz.

*        Kamçılar sentrozom kaynaklıdır.

 

*        Sentrozomlar, birbirine dikey silindir seklinde iki sentriolden meydana gelmiştir. Her bir sentriol üçer fibrilden oluşan 9 fibril demetinden meydana gelmiştir. Önce üç fibril (Mikrotübül) birbirine bağlanmış daha sonra bu üçlü mikrotübüllerden 9 tanesi kendi aralarında bağ yaparak bir sentriolü meydana getirmiştir. İki sentriolün birlikteliğinden de sentrozom meydana gelmiştir.

*         Sentrioller protein yapıdadır.

 

b-   Sentrozomun İşlevi

*        Hücre bölünmesine rol oynar.

*        Hücre dışına uzanan kirpik, kamçı, sil gibi yapıları oluşturur. (Spermin kuyruğu gibi)

 

Exit mobile version