Site icon BİYOLOJİDERSİM

Stoplazma ve Organeller

I-         STOPLAZMA

 

Sitoplâzma iki kısma ayrılır

a-    Sitoplazmanın Yapısı;

*        Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral, enzim ve su gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.

*        Sitoplâzmanın %70-90’i sudur. Bazı hücrelerde bu oran daha da fazla olabilir

*        Yaşamsal olaylar ile ilgili enzimlerin büyük kısmı sitoplâzmada bulunur.

*        Yarı akışkan (kolloid) bir sıvıdır.

*        Hormon, nükleik asitler madensel tuzlar, sindirilmiş besinler de farklı miktarlarda bulunur.

b-   Sitoplazmanın İşlevi:

*        Biyokimyasal reaksiyonlar için ortam hazırlamak (=beslenme, boşaltım, enerji üretimi gibi reaksiyonlar)

*        Organellere yataklık yapmak

*        Organellerin hareketini sağlamak

 

II-      ORGANELLER

Temelde hücre olaylarının gerçekleştiği yerdir.

Zarsız organeller

Tek kat zarlı organeller

Çift kat zarlı organeller

Ribozom

Sentrozom

Endoplazmik redikulum

Golgi cisimciği

Lizozom

Koful

Peroksizom

Plastitler

Mitokondri

 


 

 

 

 

Exit mobile version