Site icon BİYOLOJİDERSİM

sinir doku çalışma soruları-1

sinir doku çalışma soruları-1

 

1)      Homeostasi nedir? Homeostasinin korunmasında denetleyici ve düzenleyici sistemlerin rolünü açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)      Bir nöronun yapısını çizerek kısımlarını gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      Görevlerine göre nöron çeşitlerini ve bu nöronların görevlerini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)      Sinir sisteminde yer alan destek hücre (glia) çeşitlerini ve işlevlerini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)      Sadece duyu nöronu zarar gören bir kişide görülen olayları açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

6)      Sadece ara nöronu zarar gören bir kişide görülen olayları açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

7)      Sadece motor nöronu zarar gören bir kişide görülen olayları açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

8)      Bir nöronda impulsun izlediği yolu sıralayınız.

 

 

 

 

 

 

 

9)      Sinir hücrelerinde merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan destek hücreler hangileridir?

 

 

 

 

 

 

 

10)   Herhangi bir uyaranla uyarıldığında sinir hücresinde meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişiklilere ne ad verilir?

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version