Site icon BİYOLOJİDERSİM

Sinir sistemi çalışma soruları-3

Sinir sistemi çalışma soruları-3

 

1)      Beş yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmiş olan bir çocuk oniki yaşından otuz yaşına kadar bisiklete bir daha binmemiştir. Otuz yaşında tekrar bisiklet sürmek isterse bisikleti sürmekte zorlanır mı? Neden?

 

 

 

 

 

 

 

2)      Çevresel sinir sistemi şemasını gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      Somatik sinir sisteminin işlevlerini yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

4)      Otonom sinir sisteminin işlevlerini yazınız.

 

 

 

 

 

 

5)      Bitkisel hayat nasıl meydana gelir?

 

 

 

 

 

6)      Sempatik sinirler, efektör organı hangi salgı ile uyarırlar?

 

 

 

7)      Sempatik sistemin işlevleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

8)      Parasempatik sinirler, efektör organı hangi salgı ile uyarırlar?

 

 

 

 

 

9)      Parasempatik sistemin işlevleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

10)   Sempatik ve parasempatik sistemin birbirine zıt etki göstermesinin nedeni nedir?

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version