Site icon BİYOLOJİDERSİM

Pıhtılaşma

KANIN PIHTILAŞMASI

Vücudumuzda oluşan kesikler veya sıyrıklar kanda bulunan maddeler sayesinde tıkanarak tamir edilir. Böylece kan kaybetmemiş oluruz. Kanda sürekli olarak bulunan tıkayıcı madde inaktif durumdaki fibrinojendir. Fibrinojenin aktif şekli fibrindir. İplikçikler halinde olan fibrin kanın hücrelerini toplayarak çöker ve pıhtıyı oluşturur.

Pıhtılaşma mekanizması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

1)      Bir damarın iç duvarı (endotel) hasar gördüğünde damar duvarındaki bağ doku kanla temas eder. Damardaki düz kaslar kasılarak kanın akışı yavaşlatılır.  Bununla beraber trombositler bağ dokunun kollojen liflerine yapışır. Bu trombositler salgıladıkları yapışkan madde ile yakındaki trombositleri de yapışkan hale getirir.

2)      Trombositler, kan kaybını acil olarak önlemek amacı ile bir tıkaç oluşturur.

3)      Hasarlı bölgede yumaklanmış trombositlerden ve hasarlı hücrelerden salgılanan tromboplastin, Ca ve K vitamini gibi pıhtılaşmada görevli maddeler ile karışarak pıhtılaşma unsurlarını meydana getirir. Bu pıhtılaşma unsurları plazmada bulunan protrombin adlı inaktif plazma proteininin aktif şekli olan trombine dönüşmesini sağlar. Trombin, fibrinojenin fibrine dönüşümünü sağlayan bir enzimdir. Fibrin lifleri hasarlı bölgede yumaklanmış kan pulcuklarının üstünü bir örgü gibi sarması ile hasarlı yer kapanır.

Mast hücrelerinin salgılandığı heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını önler.Exit mobile version