Site icon BİYOLOJİDERSİM

HÜCRE ZARINDAN MEYDANA GELEN YAPILAR

HÜCRE ZARINDAN MEYDANA GELEN YAPILAR

 

a-     Siller

Hücrelerin serbest yüzeylerinden dışarı doğru çıkan çok sayıda protein yapılı küçük uzantılardır.       

Tek hücrelilerden silliler grubunda ve bazı bakterilerde bulunur. Örnek: Terliksi hayvan (paramecium), bazı bakterilerde besinlerin ağız bölgesine alınmasını ve hareketi sağlar.

 

İnsanda solunum yolundaki epitel hücrelerinde bulunur. Buradaki siller akciğerden dış ortama doğru olan hareketleriyle, balgamla beraber tozların dışarı atılmasını sağlar.

 

b-     Kamçı

Sillere göre daha uzun ve az sayıdaki hareket organlarına kamçı denir. Öglena gibi bazı tek hücrelilerde, bazı bakterilerde ve alglerin çoğunda bulunur.

Kamçı sillere göre daha uzun olup hareketi sağlar.

Resim: Bakteride kamçı

 

Resim: Öglenada kamçı

 

a-     Pinositoz Cebi

Kanallardan geçemeyecek kadar büyük sıvı besinlerin alınmasında hücre zarında oluşan geçici çöküntülere pinositoz cebi denir. Genellikle hayvansal hücrelerde görülmekle beraber bitkilerin bazı dokularında da görülür.

 

c-     Yalancı Ayak

Amip, akyuvar ve cıvık mantar hücrelerinde besin bulma ve yer değiştirme için hücre zarının oluşturduğu geçici uzantılara yalancı ayak denir.

 

 

b-     Mikrovillus

Hücre zarının dışarıya doğru yaptığı uzantılara denir.

Sindirim sisteminde bulunanlar bağırsakların emilim yüzeyini artırır.

Solunum yollarında bulunanlar solunum organlarına tozların girmesini engeller.

Hareketli haldedir.

Şekil: Villus ve mikrovilluslar


Şekil: Mikrovillusların mikroskobik görüntüsü

 

 

 

HÜCRE ZARI

HÜCRE ÇEPERİ

 

 

Exit mobile version