Site icon BİYOLOJİDERSİM

HÜCRE ÇEPERİ

 

HÜCRE ÇEPERİ (HÜCRE DUVARI)

*        Bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz

*        Hücre zarının dış kısmında bulunur. Cansız yapıdır, az esnektir.

*        Çeper, bitki hücrelerine şekil verir. Turgor basıncından dolayı hücrenin patlamasını önler ve bu sayede destek görevi görür

*        Seçici değildir. Tam geçirgendir. Üzerindeki geçitler büyüktür.

*        Hücreye direnç kazandırır, dayanıklıdır

Resim: Palme 9.sınıf

*        Pinositoz ve fagositoz yapılmasını genellikle engeller.

*        Hücre bölünmesinden sonra fragmoplastın gelişmesiyle oluşur.

*        Mikrotübül organize edici bölge tarafından oluşturulur.

*        Bitki hücrelerinde genellikle selüloz yapısındadır. Yaşlı hücrelerde çeperi oluşturan selüloz lifleri arasında lignin ve suberin gibi maddeler birikebilir ve sertliği artar.

*        Genç hücrelerde ince, yaşlı hücrelerde ise kalındır.

*        Bakteri ve mantarların çeperi selüloz değildir. Bakteri çeperi protein, yağ ve karbohidratların özel bileşiminden (peptidoglikan) oluşmuştur.

 

Şekil: Prokaryot bakteri çeperinde peptidoglikan


 

 

HÜCRE ZARI

HÜCRE ZARINDAN MEYDANA GELEN YAPILAR

 

 

Exit mobile version