Site icon BİYOLOJİDERSİM

BİYOLOJİ PROJE KONULARI 12. SINIF

 

BİYOLOJİ PROJE KONULARI 12. SINIF

1-          Tohum örnekleri koleksiyonları hazırlanması

2-          Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi

3-          Transgenik bitkilerin insanlığa zararları ve yararları araştırılması

4-          Tarımda, biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin olası etkilerini ortaya koyan bir deney tasarımı yapılması ve uygulanması

5-          Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması

6-          İnsan genom projesi nedir ve bu projeyle neyi hedeflenmektedir?

7-          Topraktan suyun alınmasından yapraklara kadar taşınmasına ait deney tasarlanması.

8-          Evrim panolarının hazırlanması

9-          Evrim ve karşı görüşleri

Exit mobile version