Site icon BİYOLOJİDERSİM

BİYOLOJİ PROJE KONULARI 11. SINIF

 

BİYOLOJİ PROJE KONULARI 11. SINIF

1-          Feromonların özellik ve fonksiyonlarının araştırılması

2-          Öğrenilmiş davranışlar canlılara nasıl fayda sağlar?

3-          Boşaltım sistemi – böbrekler bir insanın böbrekleri işlevlerini yitirdiğinde, kanındaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için diyaliz makinesine girmesi gerekmektedir. Bazı hastalar için böbrek nakli uygun olabilir. Böbrek nakillerinin avantaj ve dezavantajlarını araştırınız.

4-          Canlılardaki sosyal davranışlar ve özellikleri

5-          Hormonların özellikleri, salgılandığı organ ve hormonal hastalık tablosu

6-          Karaciğeri fonksiyonu bozukluklarının araştırılması.

7-          Sistemlerle ilgili panoların hazırlanması

8-          Canlıların evriminde hangi kanıtlardan faydalanılır?

9-          Canlılığın oluşumuna ait görüşlerin karşılaştırılması

10-      Böbrek yetmezliği, tedavisi ve hemodiyaliz

11-      Ekosistemde ayrıştırıcıların rolü nedir?

Exit mobile version