TÜRKİYENİN TARAF OLDUGU ULUSLARARASİ ÇEVRE SOZLESMELERİ

 

TÜRKİYENİN TARAF OLDUGU ULUSLARARASİ ÇEVRE SOZLESMELERİ

Yirminci yüzyılın son çeyreği, bozulan çevresel değerlerin korunmasına yönelik adeta hukuki düzenleme bombardımanı şeklinde geçmiştir. Geçen süre içinde içerik olarak gerçekten önemli ve doyurucu uluslararası çevre sözleşmeleri hazırlanmış ve çok sayıda ülke tarafından imzalanmıştır.

Türkiye’nin taraf olduğu ve Anayasanın 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olan ve imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler şunlardır.

1-          1931             : Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename, Cenevre, 24.9.1931, (Türkiye 8.11.1934 gün ve 2399 sayılı R.G.),

2-          1949             : Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma (Değişik), Roma, 24.9. 1949, (Türkiye 7.7.1967 gün ve 12641 sayılı R.G.),

3-          1950             : Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris, 18.10.1950, (Türkiye 17.12.1966 gün ve 12480 sayılı R.G.),

4-          1951             : Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme (Değişik), Paris, 18.4.1951, (Türkiye 10.8.1965 tarihli R.G.),

5-          1968             : Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi, Paris, 13.12.1968, (Türkiye 20.2.1971),

6-          1972             : Stockholm-1972: Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı.

7-          1972             : Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 16.11.1972, (Türkiye 20.2.1984 gün ve 18318 sayılı R.G.),

8-          1973/1979    : Marpol -1973/79: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (1990).

9-          1973             : Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme Washington (CITES)-1973, (Türkiye 20 Haziran 1996 gün ve 22672 sayılı R.G.),

10-      1976             : Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 16.12.1976, (Türkiye 12.6.1981 gün ve 17368 sayılı R.G.),

11-      1976             : Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve işbirliğine Ait Protokol, Barselona, 16.12.1976, (Türkiye 12.6.1981 gün ve 17368 sayılı R.G.),

12-      1976             : Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Vaki olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol, Barselona, 16.12.1976, (Türkiye 12.6.1981 gün ve 17368 sayılı R.G.), (bu Protokolü değiştiren ve Türkiye tarafından 1995’de imzalanan Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğinin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü, 22.08.2002 gün ve 24854 sayılı R.G.’de yayımlanarak, Türkiye tarafından da onaylanmıştır),

13-      1978             : Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğini Önleme Sözleşmesi ile ilgili Protokol, Londra 17.2.1978, (Türkiye 13 Eylül 1989),

14-      1979             : Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern 19.9.1979, (Türkiye 20.2.1984 gün ve 18318 sayılı R.G.),

15-      1980             : Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina, 17.5.1980, (Türkiye 10.2.1987 gün ve 19404 sayılı R.G.), (bu Protokolü değiştiren Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Protokol, 22.08.2002 gün ve 24854 sayılı R.G.’de yayımlanarak, Türkiye tarafından da onaylanmıştır).

16-      1982             : Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 3 Nisan 1982, (Türkiye 23.10.1988 gün ve 19968 sayılı R.G.), (bu Protokolü değiştiren Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol 22.08.2002 gün ve 24854 sayılı R.G.’de yayımlanarak, Türkiye tarafından da onaylanmıştır).

17-      1983             : Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi, 1983.

18-      1985             : Granada-1985: Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi.

19-      1985             : Viyana-1985: Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi (1990).

20-      1988             : Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol, 1988.

21-      1989             : Basel-1989:Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Berta rafının Sağlanması Hakkında Sözleşme (1994).

22-      1989             : Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu’nun Onaylanmasına Dair Karar (Türkiye 18.6.1989 gün ve 20199 sayılı R.G.),

23-      1990             : Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 1990.

24-      1992             : Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Bükreş 21.4.1992, (Türkiye 6.3.1994 gün ve 21869 sayılı R.G.)

25-      1992             :  Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol, 1992 ,(Türkiye 6.3.1994 gün ve 21869 sayılı R.G.), Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak işbirliğine Dair Protokol, 1992, (Türkiye 6.3.1994 gün ve 21869 sayılı R.G.)

26-      1992             : Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine ilişkin Protokol, 1992 , (Türkiye 17.5.1994 gün ve 21937 sayılı R.G.),

27-      1992             : Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio 1992, (Türkiye 27 Aralık 1996 gün ve 22860 sayılı R.G.),

28-      1992             : 1992 Valetta: Arkeolojik Mirasın korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi.

29-      1992             : Strasbourg-1992: Avrupa Kentsel Şartı.

30-      1992             : Rio-1992: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio Deklarasyonu.

31-      Avrupa Ormanlarının Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Süreci.

32-      1994             : Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme, Ramsar, (Türkiye 17 Mayıs 1994 gün ve 21937 sayılı R.G.),

33-      1995             : Antartika Antlaşması, (Türkiye 18.09.1995 gün ve 22408 sayılı R.G.),

34-      1998             : Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya. Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi)-1998.

35-      2000             : Avrupa Konseyi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, (20 Ekim 2000’de Floransa’da Türkiye tarafından imzalanmış, 17 06.2003 gün ve 25141 sayılı R.G.’de yayımlanan 4881 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur).

36-      2000             : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan Merkez Anlaşması, (17 06.2003 gün ve 25141 sayılı R.G.’de yayımlanan 4877 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur.)

37-      2000             : Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan Anlaşma, (17 06.2003 gün ve 25141 sayılı R.G.’de yayımlanan 4883 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur.)

38-      2001             : Biyolojik Güvenlik Protokolü, Cartegana, (henüz yürürlüğe girmemiş olan bu belge Mayıs 2001’de Türkiye tarafından imzalanmıştır),

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/turkiyenin-taraf-oldugu-uluslararasi-cevre-sozlesmeleri/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: