Site icon BİYOLOJİDERSİM

SPORLANMA İLE ÜREME

 

EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME

Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde sporlanma ile üreme görülür.

Sporla üreme, spor denilen özelleşmiş hücrelerle gerçekleşir. Sporlar, etrafı kalın bir örtü ile çevrili olan, olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerdir. Sporlar, uygun ortam şartlarında çimlenerek gelişir ve canlıyı oluşturur.

Diploit (2n) kromozomlu canlılarda (eğrelti otları) sporlar, mayoz bölünmeyle oluşur. Bu sporlara eşeyli spor denir. Eşeyli sporların üreme hücrelerinden farkı döllenme olmadan yeni birey oluşturmalarıdır. Haploit (n) kromozomlu canlılarda (bazı mantar ve yeşil alg) ise sporlar mitoz bölünmeyle oluşur. Bu tip sporlara eşeysiz spor denir.

Mantarlar eşeyli veya eşeysiz üreme yoluyla oluşan sporlarla ürerler. Mantarların eşeysiz üremesi sırasında olgunlaşan her spor kesesinden binlerce haploit spor oluşur. Rüzgar veya su ile taşınan sporlar ılık ve nemli ortamda bulunan besinler üzerinde çimlenerek yeni bir hif kütlesi oluşur. Böylece mantarın eşeysiz üremesi tamamlanmış olur.

 

 

Exit mobile version