Solunum sistemi çalışma soruları-2

Solunum sistemi çalışma soruları-2

 

1)      Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız,

a.    Solunumu düzenleyen tem el merkez hangisidir?

………………………………………………

b.    Solunum hızını etkileyen başlıca molekülü yazınız.

………………………………………………

c.    Oksijen taşıyan protein hangisidir?

………………………………………………

d.    Oksijen taşıyan protein nerede bulunur?

………………………………………………

e.    Solunumu hızlandıran iki hormonu yazınız.

………………………………………………

f.     Oksijenin hemoglobine bağlanmasını sağlayan temel faktör nedir?

………………………………………………

g.    Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça zamanla kanda alyuvar sayısı nasıl değişir?

………………………………………………

h.    pH’nin azalması hemoglobinin oksijen ilgisini nasıl değiştirir?

………………………………………………

 

2)      Aşağıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi, normal bir insanın soluk almasını sağlar?
Uygun olanların numaralarını boş bırakılan yere yazınız.
1. Diyaframın kasılması
2. Diyaframın gevşemesi
3. Kaburga kaslarının kasılması
4. Kaburga kaslarının gevşemesi
5. Göğüs boşluğu hacminin azalması
6. Göğüs boşluğu hacminin artması

 

…………………………………………………………

 

3)      Aşağıda oksijen ve karbondioksit taşınması ile ilgili bazı özellikler verilmiştir.
Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız.

A. Çok büyük bir oranda alyuvarlardaki hemoglobine bağlanarak taşınır.

 

B. Akciğer kılcallarında hemoglobine bağlanır ve doku kılcallarında hemoglobinden ayrılır.
 C. Bir kısmı kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır.
 D. Düşük pH hemoglobinden ayrılmasını sağlar.
E. En fazla oranda bikarbonat iyonu şeklinde taşınır.
F. Doku kılcallarında alyuvarlara girerek su ile birleşir.

 

 

4)      İnsanda hücre solunumu sonucu meydana gelen bir karbondioksit molekülü, vücut dışına atılıncaya kadar aşağıdaki yapılardan hangi sırada geçer?
Kutucuk numaralarını kullanarak doğru cevabı boş bırakılan yere yazınız.

 

……………………………………………………………………..

 

5)      Aşağıda alveoller ve bronşlarla ilgili olarak bazı özellikler verilmiştir.
Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız.

 A. İç yüzeyleri nemlidir.
B. Gaz değişiminin gerçekleştiği yapılardır.
 C. Bronşçuklarla bağlantıları vardır.
 D. Yapısında kıkırdak destekler bulunur.
E. Yüzey gerilimini azaltan bir madde salgılar.

 

 

 

6)      Karbon atomu işaretli bir karbondioksit molekülünün, bikarbonat iyonları halinde dokulardan akciğerlere taşı­narak dışarı atılmasına kadar geçen süreçte gerçekleşen bazı olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Verilen olayları cümle başındaki boşluğa doğru sayıyı yazarak sıralayınız.

(…) Bikarbonat iyonlarının alyuvar dışına çıkması

(…) Karbondioksitin difüzyonla alyuvara girmesi

(…) Karbonik asidin su ve karbondioksite ayrılması

(…) Karbonik asidin bikarbonat ve hidrojen iyonlarına ayrılması

(…) Hidrojen iyonlarının hemoglobin tarafından bağlanması

(…) Bikarbonat iyonlarının alyuvar içine girmesi

(…) Hemoglobine bağlanan hidrojen iyonlarının serbest kalması

(…) Bikarbonat iyonlarının hidrojen iyonları ile birleşerek karbonik asidi oluşturması

(…) Karbondioksitin difüzyonla alveollere geçmesi

(…) Karbondioksitin suyla birleşerek karbonik aside dönüştürülmesi

 

7)      Aşağıdaki cümleleri Venn diyagramında uygun yerlere yerleştiriniz

a.    Hemoglobin CO2 bağlar.

b.    CO2 alyuvarlara girer.

c.    Hemoglobin CO2 bırakır.

d.    HCO3 iyonları plazmaya geçer.

e.    HCO3 iyonları alyuvara geçer.

f.     Karbonik anhidraz enzimi kullanılır.

g.    Karbonik asit ara maddedir.

 

 

 

solunum sistemi etkinlik2

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/solunum-sistemi-calisma-sorulari-2/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: