Site icon BİYOLOJİDERSİM

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ I. DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

 

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ I. DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL

1.      Okul genelinde kulüplere seçilen öğrenciler belirlendi.

2.      Kulübe seçilen öğrencilerle tanışıldı.

3.      Kulüp hakkında genel bilgi verildi.

EKİM

1.      Genel kurul toplanma tarihi belirlendi.

2.      Genel kurul toplantısı yapılarak yönetim ve denetleme kurulları oluşturuldu.

3.      Kulüp tüzüğü ve yıllık çalışma planı hazırlandı.

4.      Yangın nedenleri ve söndürme prensipleri anlatıldı

 

KASIM

1.      Sivil savunmanın önemi anlatıldı.

2.      Doğal afetler

3.      Doğal afetlerden korunma yolları anlatıldı

4.      Deprem anında yapılacak işlemler

 

ARALIK

1.      Koruyucu-kurtarıcı sivil savunma tedbirleri

2.      İkaz alarm çeşitleri ve anlamları

3.      Sığınak çeşitleri ve amaçları

 

OCAK

1.      NBC Silahlar hakkında bilgi verildi.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Nurgül HAŞTEMOĞLU                                                                                Mehmet ÖZDEMİR

Başkan                                                                                                          Başkan Yardımcısı                 

 

 

 

Büşra ÇAKIL                                                                                                Berkan BEKTAŞ

Sekreter                                                                                                         Sayman                      

 

 

 

Mehmet PEKER          Gizem ULUĞBAY                 Zeynep KORKMAZ               Mücahit ÇAKMAK

         ÜYE                          ÜYE                                             ÜYE                                   ÜYE

 

 

İncelendi

……../……./2015

           

  Cafer MURAT                                                                                                          

Danışman Öğretmen                                                                                

                                                                                                                           

 

 

UYGUNDUR

……../……../2015

Ramazan Serdar ERKAN

Okul Müdürü

 DOSYAYI İNDİRME LİNKİ

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ I. DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

 

 

Exit mobile version