Site icon BİYOLOJİDERSİM

SİNİR DOKU 5-Nöronlar ve İmpuls İletimi Uyarılar

NOT: Nöronlar ve impuls iletiminin Genel Özellikleri

1.      İmpulslar, tüm nöronlarda dendritten aksona doğru tek yönlü iletildiği halde beyin hücrelerinde impuls iletimi iki yönde gerçekleşir.

2.      Merkezi sinir sisteminde bazı nöronlar arasında dendritten dendrite sinapslar olabilir. Yani çift yönlü impuls iletimi görülebilir.

3.    Sinapslardaki iletim kimyasal iletimdir. Nöronlardaki iletim elektriksel iletimdir. Bu nedenle sinapslardaki iletim nöronlardaki iletimden daha yavaştır.

4.      Eşik değerden sonra tüm uyaran şiddetlerinde impulsların hızı aynıdır, değişmez. Sadece impuls sayısı değişir. Çünkü impulsun iletiminde gerekli olan enerji uyarandan değil, nörondan sağlanır.

5.      İmpuls iletimi polarize–depolarize olaylarından dolayı elektriksel; ATP harcanması, O2 kullanılması, CO2 oluşumundan dolayı kimyasaldır. Yani impuls iletimi elektrokimyasal bir olaydır.

6.      Elektrokimyasal değişim miyelinsiz sinir hücrelerinin aksonu boyunca görülür. Miyelinli nöronlarda ise sadece ranvier boğumlarında görülür. Miyelinli bölgelerde ise depolarize olayları olmamaktadır. Miyelinli hücrelerde impuls atlayarak ilerlemiş olur, ATP harcanmamış olur. Bundan dolayı impuls hızı miyelinli nöronlarda daha hızlıdır.

7.  İmpulslar bütün nöronlarda aynı şekilde iletilmesine rağmen farklı duyuların oluşumu, merkezi sinir sisteminde farklı merkezlerde değerlendirilmesinden kaynaklanır.

8.      Uyartı nöronun neresine yapılırsa yapılsın impuls,

    yönünde taşınır.

 

9.      BİR İMPULSUN İZLEDİĞİ YOL

 

 

10.  İmpuls iletiminde;

a. ATP harcanır. (İmpulsun iletimi için gerekli enerji sinir hücrelerinin kendisinden sağlanır.)

b.O2 tüketilir.

c. Glikoz tüketilir.

d.CO2 açığa çıkar.

e. Sıcaklık artar.

**Sinirsel iletimde hem kimyasal hem de elektriksel olaylar rol oynar.

 

11.  İmpuls İletim Hızını etkileyen faktörler

a. Miyelin kılıfın varlığı impuls iletim hızını arttırır.

b.Akson çapı kalın olması  impuls iletim hızını arttırır.

c. Sıcaklık (soğukta aksonlar aksiyon potansiyelini yavaş iletirler)

 

12.  Sinapslar, motor sinirler ile çizgili kaslar ve endokrin bezler arasında olabilir.

13.  İmpuls sayısı birçok faktörden etkilenir.

 

a. Uyartının şiddeti

b.Uyartının frekansı(birim zamanda nörondan geçen impuls sayısı)

c. Uyartının süresi

d.Uyartıyı taşıyan nöron sayısı ve dizilişi

e. Sinaps sayısı

 

14.  Tepki şiddeti impuls sayısının artması ile sağlanır

 

Exit mobile version