Site icon BİYOLOJİDERSİM

SAĞLIK BİLGİSİ PROJE KONULARI 9. SINIF

SAĞLIK BİLGİSİ PROJE KONULARI 9. SINIF

1-          Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutunun araştırılması

2-          Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması

3-          Spor yapmanın beden ve ruh sağlına olan etkilerini araştırınız.

4-          Dünyada hızla artan obezitenin nedenleri ve olası sonuçlarının araştırılması ve sunulması

5-          Gıda katkı maddelerinin amaç ve zararlarının araştırılması

6-          Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi

7-          Halk arasında kültürel olarak yerleşmiş olan sağlığa zararlı davranışlar

8-          Kokuların insan sağlığındaki yeri ve önemi

9-          Madde bağımlılığı nedir? Nedenleri ve sonuçları,

10-      Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu, renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti ve bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı, insan sağlığı üzerine olası etkilerinin araştırılması

11-      Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb. ölçütler açısından analizi, dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması

12-      Okul, mahalle veya evde “geri dönüşüm” fikrini hayata geçiren uygulamalı çalışma örneklerinin (geri dönüşüm için gerekli propaganda, toplama kutularının oluşturulması, atıkların tasnif edilmesi, bunların ilgili yerlere taşınması, bu konularda resmî makamlarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler vb.) araştırılması

13-      Oyuncaklardaki kimyasal maddelerin insan vücudu üzerindeki etkilerinin araştırılması.

14-      Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması

15-      Tarım ilaçları ve hormonlu yiyeceklerin sağlık üzerine etkisi

16-      Yerel çevre sorunlardan herhangi birisine ilişkin olarak belediye, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü vb. resmî kurumlarla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bu sorunların çözümü için iş birliği yapılması

17-      Doğal afetlerin ruh sağlığına etkisi nelerdir?

18-      Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarının ve bulaşıcı hastalıklara neden olan etkenlerin araştırılması

Exit mobile version