Omurgalıların Genel Özellikleri

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Omurgalıların Genel Özellikleri

Sınıflandırılması Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata (=Craniata) (Omurgalılar)

Classis 1. Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlı Balıklar)

2.      Chondricthyes (Kıkırdaklı Balıklar)

3.      Osteicthyes (Kemikli Balıklar)

4.      Amphibia (Kurbağalar)

5.      Reptilia (Sürüngenler)

6.      Aves (Kuşlar)

7.      Mammalia (Memeliler)

 

 

Phylum Chordata’nın genel özellikleri:

Hayvanların hayatlarının bir evresinde ya da tüm hayatı boyunca notokorda (Chorda dorsalis)’ya sahiptir.

Sinir sistemi bir boru şeklinde olup daima dorsalde konumlanır (Neural boru).

Solunum sisteminin, yutakta ya sürekli yada hayatının bir bölümünde solungaç yarığı şeklinde bulunması

Subphylum Vertebrata’nın genel özellikleri:

Omurgalılar triploblastik hayvanlardır.

Hepsi bilateral simetrili hayvanlardır.

Hepsinde kafatası ve omurga mevcuttur.

Vücut baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç esas kısma ayrılabilir.

Çoğunda kuyruk yapısı vardır. Kuyruk yapısı görülmeyenlerde ise en azından embriyo evresinde kuyruk oluşumu vardır.

Vücudu örten deri daima iki tabakalı olup, üst deri çok tabakalı epitelden; alt deri bağ dokudan yapılmıştır.

Bu omurgalı sınıfları fizyolojik, anatomik, ekolojik ve embriyolojik özellikleri nedeni ile bazı guruplar halinde toplanabilirler.

Omurgalıların ilk üç sınıfı “Pisces” (Balıklar) gurubunu oluşturur. Son dört sınıf karasal omurgalıları yani “Tetrapoda”yı oluşturur.

İlk dört sınıf “Anamnia”, son üç sınıf “Amniota” gurubunu oluşturur. Anamnia ve Amniota gurupları embriyonik evrede amnion zarının bulunup bulunmamasına göre oluşturulmaktadır.

İlk beş sınıf “Poikilotherm” canlı gurubunu yani vücut sıcaklıkları ortam sıcaklığından etkilenen canlılar gurubunu oluştururlar. Son iki sınıf ise “Homoiotherm” yani vücut sıcaklıkları ortam sıcaklığından etkilenmeyen canlılar gurubunu oluştururlar.

 

 

Kaynaklar:

1.       Gül, Ç., Tosunoğlu, M. 2012. Omurgalı Anatomisi. Kriter yayıncılık, 199s, İstanbul.

 


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/omurgalilarin-genel-ozellikleri/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: