Obeziteye Bağlı Görülen Sorunlar

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

OBEZİTEYE BAĞLI GÖRÜLEN SORUNLAR 

İNSULİN DİRENCİ

Obezlerde insulin almacına karşı direnç gelişir. Bu direnç önceleri kan şeker düzeyleri etkilenmeden sadece insulin düzeylerinin yükselmesi ile kendini gösterirken daha sonraları glukoz intoleransı ve tip 2 DM olarak da kendini gösterebilir.

DAMARSAL DEĞİŞİKLİKLER

Obez çocuklarda erken aterosklerotik değişiklikler görülebilir. Endotelyal bozukluk ateroskleroz gelişiminde en önemli etkendir. Endotelyal işlev bozukluğunun nedeni ise nitrik oksit yapımının azalmasına bağlı olarak vazodiltasyonun bozulmasıdır. Obezlerde serbest yağ asitlerinin ve inflamatuvar sitokinlerin artması nitrik oksit yapımını azaltır.

 

METABOLİK SENDROM

Tip 2 DM, hipertansiyon, dislipidemi, ve kardiyo-vasküler sorunlar birlikteliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından metabolik sendrom olarak tanımlanmıştır. Bu bozuklukların insulin direnci sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Alternatif bir tanımlama National Cholesterol Education Program (NCEP) tarafından yapılmıştır; tanımlanan 5 belirteçden 3’nün olması metabolik sendrom tanısı için yeterli bulunmuştur: kan basıncı yüksekliği, yüksek trigliserid düzeyi, düşük HDL kolesterol düzeyi, yüksek açlık kan şekeri ve merkezi şişmanlık.

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu (PKOS) birçok genetik ve çevresel etmenin etkili olduğu kronik anvulasyon ve hiperandrojenizm ile nitelenen bir bozukluktur. Tanısı hiperandrojenizmin klinik ve laboratuvar bulgularının bulunmasına ve geç ortaya çıkan konjenital adrenal hiperplazi gibi hiperandrojenizme neden olabilecek diğer bozuklukların dışlanmasına dayanır.

Rotterdam kriterlerine göre polikistik over tanısı için belirlenen 3 kriterden en az ikisinin bulunması gerekmektedir:

– Oligo/ anovulasyon ve /veya

– Hiperandrojenizm klinik ve/veya biyokimyasal bulguları

– Ultrasonografide polikistik overlerin görülmesi (bir overde 2-9 mm çapında 12 veya daha fazla follikül bulunursa ve/veya over hacmi büyükse (>10 ml))

– ve diğer etiyolojilerin dışlanması

Polikistik over sendromu gelişiminde insulin direnci merkezde rol oynuyor gibi görünmekte ve obeziteden bağımsız olarak olguların yaklaşık % 50-70’inde bulunmaktadır. İnsulin direnci ve buna bağlı olarak gelişen fazla insulin salınımı androjen yapımının artmasına, fazla androjen ise menstürel bozukluklara, over kistlerinin gelişimine ve hirsutizme neden olmaktadır.

 

Kaynak:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No: 72


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 • 3
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/obeziteye-bagli-gorulen-sorunlar/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: