mitoz-eseysiz ureme_quiz1

 

1)          Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a.       Bölünen hücre ile aynı kalıtsal özelliklere sahip hücrelerin oluştuğu bölünmenin adı nedir?

 

b.      Hücre döngüsü aşamaları nelerdir?

 

c.       Hücre döngüsünün interfaz aşamasında meydana gelen olaylar nelerdir?

 

d.      Mitotik aşamada gerçekleşen evreleri sırasıyla yazınız.

 

e.       Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitozun farkları nelerdir?

 

f.        Tek ata canlıdan kalıtsal özellikleri aynı olan yeni bireylerin elde edilmesine ne denir?

 

g.       Tek ata canlı ile gerçekleşebilen üreme şekilleri nelerdir?

 

h.      Bazı canlılarda vücutta mitozla oluşan çıkıntıların ana canlıdan ayrılarak ya da ayrılmadan birlikte yaşayarak yeni bireylerin oluşturulması olayı nedir ve hangi canlılarda görülür?

 

i.        Gelişmiş bitkilerde ata bireyden alınan dal, yaprak, kök gibi yapılardan yeni bir bitki oluşturulmasına ne denir?

 

 

2)          Metafaz evresinde gözlenen kromozomun şeklini çierek kısımlarını gösterip isimlendiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)          Eşeysiz üremenin avantajlarını yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

4)          2n=6 kromozoma sahip 8.10-6mg DNA’ya sahip olan bir hücrenin hücre döngüsünde;

a.       DNA miktarındaki değişimi gösteren grafiği çiziniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.      Kromozom sayısındaki değişimi gösteren grafiği çiziniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)          Hücre bölünmesinin sebepleri nelerdir? Herbirin açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)          Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız:

a.       Otozom: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b.      Gonozom: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c.       Gamet: …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.      Haploit kromozom: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e.       Diploit kromozom: ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.        Replikasyon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

g.       Kromozom: ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

h.      Sentromer: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

i.        Sentrozom: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

j.        Sentriol: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

k.      Karyokinez: ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

l.        Sitokinez: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)          Mitoz bölünmenin anafaz evresinde 36 kromatit bulunan bir hücrenin bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kaç kromozomu ve kaç kromatiti bulunur.

 

 

 

8)          Kromozom sayıları 2n=4 ve n=4 olan iki farklı canlıya ait mitoz bölünme evrelerine ait şema verilmiştir. Verilen şemayı tamalayınız.


 mitoz evreler soru

 

9)          Aşağıda hücre döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar şematize edilmiştir. Şekillerde ifade edilen evreler ile bu evrelerde gerçekleşen olayların neler olduğunu verilen boşluklara yazınız.

a.        

 

metafaz

 

Evre adı :

Gerçekleşen olaylar:

b.       

 

telofaz

 

Evre adı :

Gerçekleşen olaylar:

c.        

 

anafaz

 

Evre adı :

Gerçekleşen olaylar:

d.       

 

profaz

 

Evre adı :

Gerçekleşen olaylar:

 

10)      Bitkilerin vegetatif olarak çoğaltımasının yaraları nelerdir?

 

 

 

 

 

 

11)      Uygun sıcaklık ve besin bulanan ortamda E. coli bakterisi 20 dk da bir bölünerek çoğalabilir. Ancak doğal ortamda bu hızda çoğalma görülmez. Bu durumun nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

12)      Bakterilerde görülen binary fission bölünmeyi çizerek gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

13)      Kanser hücrelerinin özellikleri nelerdir? Kanser neden tehlikelidir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mitoz-eseysiz-ureme_quiz1/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: