MİLLİ PARKLAR 7-ANTALYA

 

MİLLİ PARKLAR

7-ANTALYA

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Antalya ilinde 4 adet Milli Park, 3 Adet Tabiatı Koruma Alanı, 3 Adet Tabiat Parkı ve 9 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır.

A –       MİLLİ PARKLAR

1-    GÜLLÜK DAĞI – TERMESSOS MİLLİ PARKI

Milli Park sahasının büyüklüğü 6.702 ha.dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme özellikleri öne çıkmaktadır. Milli Parkta TÜBİTAK ile ortak doğa eğitim çalışması yürütülüyor.

Plan durumu: Alanın UDGP’nı 1969 yılında yapılmış ve halen yürürlüktedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak revize planın tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

 

2-    BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI

Milli Park 30.969 ha. genişliğindedir. 1972 yılında tescil edilmiştir.

Alanın Kaynak Değerleri: Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve ekosistem özelliği.

Plan durumu: 26.06.2006 tarihinde revizyon plan onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

3-    KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI

Milli Park 36.614 ha. genişliğindedir.

Alanın Kaynak Değerleri: Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar

Plan durumu: 1971 tarihinde plan onaylanarak yürürlüğe girmiştir. GEF II Projesi kapsamında hazırlanan Yönetim Planı’nın UDGP’ye adapte edilmesi amacıyla komisyon oluşturulmuştur.

 

4-    ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI

Milli Parkın toplam büyüklüğü 1.156 ha. dır. 1994 yılında tescil edilmiştir.

Alanın Kaynak Değerleri: Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar

Plan durumu: Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Mağara Araştırma Ekibi tarafından UDGP’sinin yapılması planlanmaktadır.

 

B –       TABİATI KORUMA ALANLARI

1-    ALACADAĞ TABİATI KORUMA ALANI

Tabiatı Koruma Alanının büyüklüğü  0.427 ha.dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Nadir orman ağacı türlerini de içine alan 20 den fazla ağaç türü ile bir arberetum özelliğine sahip bulunması, aralarında anıt ağacı niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

 

2-    ÇIĞLIKARA TABİATI KORUMA ALANI

Tabiatı Koruma Alanının büyüklüğü  15889 ha.dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Sedir (Cedrus Libani )’nin optimum yayılış alanı oluşu anıt ağaç özelliğine sahip çok yaşlı ve boylu sedir ve ardıç türlerinin mevcudiyeti, aralarında endemik türlerinde bulunduğu 400’e yakın bitki türünüm varlığı, 116 türe 1050-2200 rakımları arasında yer alan sub-alpin kuşakta ilk kez rastlanması oldukça zengin fauna türlerinin bulunması kaynak değerleridir.

 

3-    DİBEK TABİATI KORUMA ALANI

Akdeniz Bölgesinde, Antalya ili, Kumluca ilçesi sınırları içerisindedir. Alanı 550 hektardır.

Alanın Kaynak Değerleri: Bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden zenginlik göstermesi yanında anıt ağaç özelliğine sahip sedir meşcerelerinin yer aldığı nadir bir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. 

 

C –       TABİAT PARKLARI

1-    KURŞUNLU ŞELALESİ TABİAT PARKI

Tabiatı Koruma Alanının büyüklüğü  0.394 ha.dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Sahip olduğu orman dokusu, zengin maki florası ve eşssiz doğal peyzaj özelliğine sahip bulunuşu.

 

2-    İNCEKUM TABİAT PARKI

Tabiatı Koruma Alanının büyüklüğü 27 ha. dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Doğal bitki örtüsü, manzara bütünlüğü ve açık hava rekreasyonuna sahip olması

Plan Durumu: UDGP’nı 04.07.2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

3-    GÜVER KANYONU TABİAT PARKI

Tabiatı Koruma Alanının büyüklüğü  4.044 ha. dır.

Alanın Kaynak Değerleri: Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, kanyon oluşu, yaban hayatı zenginliği ve peyzaj değerleri.

Plan Durumu: UDGP’nı ihale edilmiş olup 2008 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

 

D –       TABİAT ANITLARI

1-    KIZILAĞAÇ KÖYÜ LÜBNAN SEDİRİ TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Lübnan Sediri’nin 1500 yaşında, 26 m. boy, 2.45 m. çap ve 7.69 m. çevre genişliğine sahip olması.

 

2-    KOCAKATRAN LÜBNAN SEDİRİ TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Lübnan Sediri’nin 2000 yaşında, 25 m. boy, 2.62 m. çap ve 8.23 m. çevre genişliğine sahip olması.

 

3-    ŞAH ARDIÇ TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı’nın 800 yaşında, 24 m. boy, 2.35 m. çap ve 7.38 m. çevre genişliğine sahip olması

 

4-    KOÇ SEDİR TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı’nın 650 yaşında, 35 m. boy, 1.85 m. çap ve 6.10 m. çevre genişliğine sahip olması

 

5-    ASLAN ARDICI TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı’nın 1700 yaşında, 25 m. boy, 3.40 m. çap ve 12.53 m. çevre genişliğine sahip olması

 

6-    KARAMIK KÖYÜ SEDİRİ TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı’nın 500 yaşında 25 m. boy, 1.82 m. çap ve 6.34 m. çevre genişliğine sahip olması

 

7-    GEDELMA ÇINARI TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Çınar Ağacı ( Platanus orientalis ) türünün, 28 m boyunda, 4.54 m çap ve 14.26 m çevre genişliğine sahip olması.  

 

8-    KOCA SEDİR AĞACI

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı (Cedrus libani ) türünün, 1070 yaşlarında, 35 m boy, 2.30 m çap ve 7.30 m çevre genişliğine sahip olması.

 

9-    DİBEK SEDİR AĞACI

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı (Cedrus libani ) türünün, 1700 yaşlarında, 23 m boy, 2.32 m çap ve 7.20 m çevre genişliğine sahip olması.

 

Antalya ilinde 4915 sayılı Kanun uyarınca ilan edilmiş 8 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS), 2 adet Yaban Hayvanı Üretme Yeri ile 4 adet Örnek Avlak bulunmaktadır.

 

 Akseki İbradı Üzümdere YHGS 18.462 ha. Hedef tür Yaban Keçisi

 Alanya Dimçayı YHGS 52.665 Ha Hedef tür Yaban Keçisi

Cevizli Gidengelmez Dağı YHGS 16.134 ha. Hedef tür Yaban Keçisi

Düzlerçamı YHGS 28.972 ha. Hedef tür Alageyik ve Yaban Keçisi

Gündoğmuş YHGS 8.404 ha. Hedef tür Yaban Keçisi

Kaş Kıbrıs Çayı YHGS 3.558 ha. Hedef tür Yaban Keçisi

Sarıkaya YHGS 40.398 ha. Hedef tür Yaban Keçisi

Sivridağ YHGS 8.127 ha. Hedef tür Yaban Keçisi.

 

Antalya Düzlerçamı Yaban keçisi üretme yeri;

1967 de tesis edilen istasyonda şu anda 43 adet yaban keçisi bulunmaktadır.

Antalya Eşen Adası Alageyik Üretme Yeri 2002 yılında tescil edilen istasyonda 65 adet alageyik mevcuttur.

 

Alara Örnek Avlağı: 4.242 ha. Hedef tür Yaban Domuzu’dur. 2004 yılında 10 yıllığına ihale edilmiştir.

Kutuboğazı Örnek Avlağı: 7.390 ha. Hedef tür Yaban Domuzu’dur. 2004 yılında 10 yıllığına ihale edilmiştir.

Akseki-Cevizli Örnek Avlağı: 3.530 ha. Hedef tür Yaban Domuzu’dur. 2005 yılında 10 yıllığına ihale edilmiştir.

Dereköy Örnek Avlağı: 11.971 ha. Hedef tür Yaban Domuzu’dur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 adet belediye bakımevi bulunmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Korunan Alanlar:

İlde Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında belirlenen 32 adet sulak alan mevcut olup, 4’ü uluslararası öneme sahiptir.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlar:

No

Sulak Alan Adı

Alanı (ha.)

Enlem

Boylam

1

Aksu Deltası Sulak Alanı

16500

36 52

30 58

2

Avlan Gölü Sulak Alanı

850

 

 

3

Olukköprü Kaynakları Sulak Alanı

20000

37 19

31 07

4

Patara Kıyı Ekosistemi Sulak Alanı

11910

36 16

29 17

 

Antalya İl sınırları içerisinde ülkemiz Akdeniz kıyılarında yer alan 20 önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanından 9’u yer almaktadır. Bunlar Gazipaşa, Demirtaş, Kızılot, Belek (bir kısmı ÖÇK), Tekirova, Olympos-Çıralı, Kale, Kumluca, Patara (ÖÇK) kumsalıdır.

 

6831 Sayılı Kanun uyarınca halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla tescil edilmiş 6 adet Mesire Yeri bulunmaktadır.

1.      Sedre Mesire Yeri

Tescil Tarihi:1990

Alanı: 8,0 ha.

Tipi: A

Gelişme Planı:Var

İhale Durumu: İşletmecide

 

2.       Mavikent Yalı Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 1994

Alanı: 42,5 ha.

Tipi: A

Gelişme Planı:Yok

İhale Durumu: İdarede

 

3.      Zomana Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 2001

Alanı: 9,29 ha.

Tipi: A

Gelişme Planı:Var

İhale Durumu: İşletmecide

 

4.      Düzlerçamı Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 1969

Alanı: 15,05 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı:Var

İhale Durumu: İşletmecide

 

5.      Kepezbaşı Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 1971

Alanı: 16,00 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı:Yok

İhale Durumu: Protokol

 

6.      Anadolupark Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 1999

Alanı: 6,00 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı:Var

İhale Durumu: İşletmecide

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/milli-parklar-7-antalya/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: