Mikropların Doğal Bağışıklıktan Kaçışı

 

Mikropların Doğal Bağışıklıktan Kaçışı

Patojen mikroorganizmalar, doğal dirence direnerek, girdikleri konakta yerleşip, yaşamlarını sürdürme eğilimindedirler (Tablo:  Mikropların bağışıklık sisteminden kaçışı).

Bazı hücre içi bakteriler, fagositik hücrelerdeki yıkıma dirençlidirler; Listeria monocytogenes ürettiği bir protein sayesinde fagositik veziküllerden dışarıya çıkabilmekte ve enfekte ettiği hücrelerin sitoplazmasma yerleşerek özellikle fagolizozomlarda etkili olan oksijen ara ürünleri ve nitrik oksitin etkilerinden kurtulma eğilimi göstermektedir. Mikobakterilerin hücre duvarı, bakteriyi taşıyan veziküller ile lizozomların birleşmesini engelleyen lipid maddesi içerir. Başka bazı bakteriler kompleman sisteminin proteinlerine dirençli bir hücre duvarı yapısına sahiptirler. Benzer mekanizmalar uyarınca, mikroorganizmalar edinsel bağışıklığın hücresel ve humoral yanıtlarından da kaçmaya çalışmaktadırlar.

Bağışıklık sisteminden kaçış

Organizma (örnek)

Mekanizma

Fagositoza direnç

Pneumococcus

Kapsüler polisakkarid fagositozu inhibe eder

Fagositlerdeki reaktif oksijen ara ürünlerine direnç

Staphylococcus

Reaktif oksijen ara ürünlerini yıkan katalaz yapımı

 

Kompleman aktivasyonuna direnç (alternatif yol)

Neisseria meningıtidis

Streptococcus

Siyalik asit ekspresyonu C3 ve C5 konvertazları inhibe eder.

M proteini organizmaya C3 bağlanmasını ve C3b’nin kompleman reseptörüne bağlanmasını bloke eder

Antimikrobiyal peptid antibiyotiklere karşı direnç

Pseudomonas

Peptid antibiyotiklerin etkisine karşı direnç gösteren farklılaşmış LPS sentezi

Tablo: Mikropların bağışıklık sisteminden kaçışı. Mikropların bağışıklık sistemine karşı direnç ve bu sistemden kaçış yollarına ait seçilmiş örnekler gösterilmiştir.

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mikroplarin-dogal-bagisikliktan-kacisi/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: