Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi (1684-2000)

 

 

 

1684

Antoni van Leeuwenhoek

Bakterilerin keşfi

1798

Edward Jenner

Çiçek aşısı

1857

Louis Pasteur

Laktik asit fermentasyonunun mikrobiyolojisi


 

 

 

1684

Antoni van Leeuwenhoek

Bakterilerin keşfi

1798

Edward Jenner

Çiçek aşısı

1857

Louis Pasteur

Laktik asit fermentasyonunun mikrobiyolojisi

1860

Louis Pasteur

Alkolik fermentasyonda mayanın rolü

1864

Louis Pasteur

Kendiliğinden oluşum tartışmalarının çöküşü

1867

Robert Lister

Cerrahide antiseptik prensipler :

1876

Ferdinand Cohn

Endosporların keşfi

1881

Robert Koch

Saf kültür bakteri çalışma metotları

1882

Robert Koch

Tüberküloz etmeninin keşfi

1882

Elie Metchnikoff

Fagositoz

1884

Robert Koch

Koch postulattan

1884

Christian Gram

Gram boyama metodu

1885

Louis Pasteur

Kuduz aşısı

1889

Sergei VVinogradsky

Kemolitotrofi kavramı

1889

Martinus Beijerinck

Virüs kavramı

1890

Emil von Behring ve Shibasaburo Kitasato

Difteri antitoksini

1890

Sergei VVinogradsky

Kemolitotroflann ototrofik üremeleri

1901

Martinus Beijerinck

Zenginleştirme kültür metodu

1901

Kari Landsteiner

insan kan grupları

1908

Paul Ehrlich

Kemoterapötik ajanlar

1911

Francis Rous

İlk kanser virüsü

1915/1917

Frederick Twort/Felix d’Herelle

Bakteriyal virüslerin (bakteriyofaj) keşfi

1928

FrederickGriffith

Pnömokok transformasyonunun keşfi

1929

Alexander Fleming

Penisillinin keşfi

1931

Cornelius van Niel

Anoksijenik fotosentezde elektron vericisi olarak H2S (sülfit)

1935

Gerhard Domagk

Sülfa ilaçlar

1935

VVendall Stanley

Tütün mozaik virüsünün kristallendirilmesi

1941

George Beadle ve Edvvard Tatum

Bir gen-bir enzim hipotezi

1943

Max Delbruck ve Salvador Luria

Bakterilerde genetik karakterlerin kalıtımı j

1944

Osvvald Avery, Colin Macleod, Maclyn McCarty

Griffith’in çalışmasının açıklanması-DNA genetik materyaldir

1944

Selman VVaksman ve Albert Schatz

Streptomisinin keşfi

1946

Edvvard Tatum ve Joshua Lederberg

Bakteriyal konjugasyon

1951

Barbara McClintock

Hareketli elemanların keşfi

1952

Joshua Lederberg and Norton Zinder

Bakteriyal transdüksiyon

1953

James VVatson, Francis Crick, Rosalind Franklin

DNA’run yapısı ;

1959

Arthur Pardee, François Jacob, Jacques Monod

Repressör protein yoluyla gen regülasyonu >

1959

Rodney Porter

tmmünoglobulin yapısı

1959

F. Macfarlane Burnet

Klonal seçim teorisi

1960

François Jacob, David Perrin, Carmon Sanchez, Jacques Monod

Operon kavramı

1960

Rosalyn Yalow ve Solomon Bernson

Radyoimmünassay’in (RIA) geliştirilmesi

1961

Sydney Brenner, François Jacob, ve Matthevv Meselson

Mesajcı RNA ve protein sentez yerleri olan ribozomlar

1966

Marshall Nirenberg ve H. Gobind Khorana

Genetik kodun keşfi

1967

Thomas Brock

Kaynayan sıcak su kaplıcalarında üreyen bakterilerin keşfi

1969

Howard Temin, David Baltimore, Renato Dulbecco

Retroviriislerin/revers transkriptazın keşfi

1969

Thomas Brock ve Hudson Freeze

Taq DNA polimerazın kaynağı Thermus aquaticus’ un izolasyonu

1970

Hamilton Smith

Restriksiyon enzimlerinin etkisinin özgüllüğü I

1973

Stanley Cohen, Annie Chang, Robert Helling, ve Herbert Boyer

Rekombinant DNA

1975

Georges Kohler, Cesar Milstein

Monoklonal antikorlar

1976

Susumu Tonegavva

Immünoglobulin genlerinin yeniden düzenlenmesi

1977

Cari VVoese ve George Fox

Archaea’mn keşfi

1977

Fred Sanger, Steven Niklen, Alan Coulson

DNA dizileme yöntemleri

1981

Stanley Prusiner

Prionların karakterizasyonu

1982

Kari Stetter

Optimum sıcaklığı >100°C olan ilk prokaryotun izolasyonu

1983

Luc Montagnier

AİDS etmeni HlV’in keşfi

1985

Kary Mullis

Polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) geliştirilmesi

1986

Norman Pace

Moleküler mikrobiyal ekoloji

1995

Craig Venter ve Hamilton Smith

Bir bakteriyal genomun tam dizisi

1999

Genomik Araştırma Enstitüsü (TIGR) ve diğerleri

100’ün üzerinde mikrobiyal genom dizisi belirlendi veya devam ediyor

2000

Edward Delong

Denizel Archaea’mn keşfi, Proteorodopsinin keşfi

2004

Craig Venter ve diğerleri

Büyük ölçekli ilkçevresel genom: Sargasso Denizi

 


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mikrobiyolojinin-tarihsel-gelisimi/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: