Site icon BİYOLOJİDERSİM

Mendel genetiği çalışma soruları-2

 

Mendel genetiği çalışma soruları-2

1)      Kalıtımı etkileyen faktörler nelerdir? Her birini kısaca açıklayınız.

 

 

 

2)      Mendel’in “Ayrılma Kuralı”nı açıklayınız.

 

 

 

3)      Mendel’in “Bağımsız Dağılım Kuralı”nı açıklayınız.

 

 

4)      Monohibrit çaprazlamayı tanımlayarak örnek bir monohibrit çaprazlama yapınız. Bu çaprazlama sonucunda aşağıda istenenleri bulunuz.

a.      Fenotip çeşidi;

b.      Fenotip ayrışım oranı:

c.      Genotip çeşidi:

d.      Genotip ayrışım oranı:

 

 

 

5)      Bağımsız gen nedir?

 

 

 

6)      Dihibrit çaprazlamayı tanımlayarak örnek bir dihibrit çaprazlama yapınız. Bu çaprazlama sonucunda aşağıda istenenleri bulunuz.  (istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.)

a.      Fenotip çeşidi;

b.      Fenotip ayrışım oranı:

 

 

 

 

 

 

7)      Genetik çalışmalarda bezelyelerin seçilme nedenleri nelerdir?

 

 

 

8)      Bağlı gen nedir?

 

 

 

 

Mendel genetiği çalışma soruları-2

 

Exit mobile version