BİYOLOJİDERSİM

Mendel genetiği calışma soruları-1

 

Mendel genetiği calışma soruları-1

1)          2n=16 kromozomlu olan ve dört heterozigot gen çifti taşıyan bir canlının oluşturacağı gametlerin kromozom sayısı ve en fazla oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?

 

 

 

 

 


2)          Aşağıda Genotipi verilen bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidi sayılarını bulunuz. (genler bağımsızdır)

1)     AaBbCCXY

 

2)     DdEEFfXX

 

3)     KKLLmmNN

 

4)     FfGgHHXY

 

 

3)          Aşağıda bir bireyin genlerinin kromozomlarındaki dizilimi verilmiştir. Buna göre bu bireyin oluşturacağı spermin AbdEY genlerini taşıma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

4)          AaBbDd  x  AabbDD şeklinde genotipe sahip iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan yavruların;

1)     Fenotip çeşidini

2)     Genotip çeşidini

3)     AbD fenotipli birey olma olasılığını

4)     aaBbDd genotipli birey olma olasılığını bulunuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)          Çaprazlanan iki sarı tohumlu bezelye bitkisinden elde edilen 300 bezelye tohumundan 75 tanesi yeşildir.

Buna göre resesif gen taşıyan sarı tohumların sayısı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

6)          Sarı ve beyaz tohumlu fasulyelerin çaprazlanması sonucu oluşan F1 dölü mor tohumludur.

F2 dölünde elde edilen 800 tohumların kaç tanesi beyazdır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)          AB Rh(-) baba ile BRh(+) annenin ARh(-) erkek çocuklarının olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)          Heterozigot kahverengi gözlü ve kıvırcık saçlı olan bir annenin doğacak çocuğunun kahverengi gözlü olma ihtimali 1/2, kıvırcık saçlı olma olasılığı 3/4’tür.

Buna göre babanın göz rengi ve saç şekli bakımından Genotipi nasıldır?

(Kahverengi göz mavi göz genine, kıvırcık saç düz saç genine baskındır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)          AaBb genotipine sahip canlılarda Ab bağlı gen ve % 60 oranında cross-over görülüyorsa AB genotipinin oluşma olasılığı ne olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)      Birinci özellik 3 alel genle, ikinci özellik 4 alel genle, üçüncü özellik 5 alel genle kontrol ediliyorsa bu özellik bakımından genotip çeşit sayısı nedir?

 

Exit mobile version