kalıtım_test-2_olasılık_gamet_cesitleri_cozumlu

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  28
  Shares

1.    Bir sınıftaki öğrencilerin yarısı erkek, altı kişiden biri mavi gözlü ve sekiz kişiden biri kumral tenlidir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin mavi gözlü, kumral tenli erkek olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Bağımsız olayların birlikte meydana gelme olasılığı, bu olayların ayrı ayrı meydana gelme olasılığının çarpımına eşittir.

Buna göre;

mavi gözlü * kumral tenli * erkek

 

1/6*1/8*1/2 = 1/96

 

 

 

2.       HhKkMMnnXRXr genotipindeki bir bireyin hKMnXR genotipinde gamet meydana getirme oranı nedir?

(H, K, M, n genleri ayrı kromozomlar üzerindedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Gamet çeşidini 2n formülünden yararlanarak bulabiliriz, n = melez karakter sayısını göstermektedir.

Hh, Kk, XRXr karakterleri melezlerdir.

23 = 8 çeşit gamet oluşacağına göre hKMnXR genotipinde gamet meydana getirme oranı 1/8 olur.

 

 

 

 

3.       kMg geotipine sahip bir yumurta oluşturma olasılığı 1/8 olan bir dişi, aynı karakterler bakımından çekinik fenotipli bir erkek ile çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucu tüm karakterler bakımından heterozigot bir dişi yavrunun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? (Genler bağımsızdır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Bir bireyin, mayoz bölünme ile oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 2n, belirli bir genotipte olan normal bir gametin oluşma olasılığı ise (1/2)n formülüyle hesaplanabilir. "n" ile ifade edilen değer, birey genotipindeki heterozigot karakter sayısıdır.
Dolayısıyla "kMg" genotipli yumurta oluşma olasılığıBireyin sahip olduğu "K, M ve G" karakterlerinin üçüde heterozigottur. Bireyin genotipi; "KkMmGg" dir. Bu birey aynı karakterler bakımından homozigot çekinik bir erkek ile çaprazlanırsa;

 

 

 

 

 

4.       Genotipleri AaBbCc X AaBbCc olan iki bireyin çaprazlanması sonucu;

a)   Bireylerin meydana getirdikleri gamet çeşidi ve oranlarını,

b)   Genotip çeşidini,

c)  aBc fenotipindeki bireylerin oranını,

d)  Aa, BB, CC genotioindeki bireylerin oranını,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

a)       Gamet çeşidi 2n formülü ile bulunur. (n heterozigot karakter sayısı)

n=3 ise 2n = 23

                 = 8 çeşit gamet.

 

Gametlerin meydana gelme olasılığı birbirine eşit olduğu için her bir gametin meydana gelme olasılığı=1/8

 

Oluşan gamet çeşitleri çatal yöntemi ile bulunabilir.

 

 

 

b)       Genotip çeşidi 3n ile bulunur. 3 karater heterozigot oluğu için 3n = 33

    = 27 farklı genotipte birey eydana gelir.

 

 

 

 

c)            Aa x Aa                    Bb x Bb                      Cc x Cc

AA, Aa, Aa,  aa      BB, Bb, Bb,  bb       CC, Cc, Cc,  cc

                1/4            3/4                                             1/4                                                                                    

 

 a        B      c

1/4 * 3/4 * 1/4 = 1/64

 

 

 

 

d)              Aa x Aa                    Bb x Bb                      Cc x Cc

AA, Aa,  Aa,  aa      BB, Bb, Bb,  bb       CC,  Cc, Cc,  cc

      1/2                 1/4                              1/4                                                                                    

 

 Aa        BB      CC

 1/2   *   1/4  *  1/4 = 1/32

 

 

 

e)             Aa x Aa                    Bb x Bb                      Cc x Cc

AA,  Aa, Aa,  aa      BB,  Bb, Bb,  bb       CC,  Cc, Cc,  cc

  A              a              B              b                C            c

        2 çeşit         *        2 çeşit          *        2 çeşit = 8 çeşit fenotip

 

 

 

 

5.        AaYYKkZzDD genotipine sahip bir canlının;

a)       Oluşturacağı gamet çeşit sayısını bulunuz.

b)       aYkZD genotipli gamet oluşturma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

a)       gamet çeşidi = 2n

                     = 23

                     = 8

 

 

b)             Aa           YY          Kk                  Zz           DD

1/2A, 1/2a     1Y    1/2K, 1/2k      1/2Z, 1/2z      1D

 

1/2a * 1Y * 1/2k * 1Z * 1D = 1/8

 

 

 

 

 

6.       İnsanlarda kahverengi göz geni, mavi göz genine baskındır.

Annesi ve babası heterozigot kahverengi olan 3 çocuğun;

a)       3’ününde kahverengi gözlü olma

b)       2’sinin mavi, 1’inin kahverengi gözlü olma

c)        2’sinin kahverengi, 1’inin mavi gözlü olma olasılığı nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Kahverengi göz (K), Mavi göz (k)

 

a)              Kk    x     Kk  

                

     KK,  Kk Kk kk      

             3/4

 

Üçünün kahverengi gözlü olması = (3/4)3

                                                      = 27/64

               

 

b)       2’si mavi, 1’i kahverengi olasılığı binom açılımdan;

(K+k)3 = K3+ 3K2k + 3Kk2 + k3

 

3Kk2 = 3*3/4*(1/4)2 = 9/64

 

 

c)       2’si kahverengi, 1’i mavi olasılığı binom açılımdan;

(K+k)3 = K3+ 3K2k + 3Kk2 + k3

 

3K2k = 3* (3/4)2 * 1/4 = 27/64

 

 

 

 

 

 

7.       Mendel’in bezelyelerle ilgili yaptıgı denemelerde tek karakter bakımından heterozigot olan iki birey çaprazlanıyor. Meydana gelen 120 yavrudan kaç tanesinin genotipinde bu özellik bakımından çekinik gen tasıması beklenir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Tek karakter yani monohibrit;

 

        Aa   x   Aa          

        

  AA,  Aa,  Aa,  aa     

                  3/4             

 

Çekinik gen taşıyan birey = 120*3/4

                                          = 90

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Aşağıda homolog kromozomlar üzerinde bulunan bazı aleller gösterilmişitir.

 

Buna göre, homolog kromozomlar ve üzerindeki genlerle

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Canlılar bir karakter için en fazla iki gen taşır.

II. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında aynı karakterle

ilgili genler bulunur.

III. Bitki her iki karakter bakımından heterozigot genotoplidir.

IV. Homolog kromozom çiftlerinin bulunduğu hücreler N kromozomludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Verilen şema incelenirse sadece IV öncülün yanlış olduğu görülür.

 

 

 

 9.       Genotipi AaBbdd olan bir bireyin fenotipini yazınız. (A:kıvırcık saç , a:düz saç, B:siyah saç, b: sarı saç. D:ela göz, d:mavi göz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

Genotipi        : AaBbdd ise

Fenotipi         :  A  B  d olur. Buna göre;

A:kıvırcık saç

B:siyah saç

d:mavi göz olduğuna göre verilen birey; kıvırcık siyah saçlı ve mavi gözlü fenotipe sahiptir.

 

 

SORULARI İNDİR

CEVAPLARI İNDİR


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  28
  Shares
 • 28
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/kalitim_test-2_olasilik_gamet_cesitleri_cozumlu/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: