Site icon BİYOLOJİDERSİM

Gazların Vücutta Taşınması

GAZLARIN VÜCUTTA TAŞINMASI

İnsanlardaki solunum organı olan akciğerlerin temel görevi, oksijenin gazının vücuda alınması ve karbondioksit gazının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Solunum gazlarının vücut içindeki taşınması ise dolaşım sisteminin görevidir. Kandaki O2 ve CO2‘nin kısmi basınçları, dolaşım sisteminin farklı noktalarında değişiklik gösterir.

Basınç farkından dolayı alveol kılcallarından geçmekte olan kandaki CO2 alveol boşluğuna; alveol boşluğundaki O2 ise alveol kılcallarına geçer. Bu nedenle akciğer atardamarından, akciğer toplardamarına doğru ilerleyen kanın O2 derişimi artarken, CO2 derişimi azalmış olur. Bu şekilde kalbe dönen kan, kalp ile vücuda pompalanır.

Doku kılcallarında, basınç farklılıkları O2‘nin kandan doku hücrelerine; CO2‘nin ise doku hücrelerinden doku kılcallarına geçmesine neden olur. Bu şekilde kalbe dönen kan, kalp ile akciğerlere gönderilir.

   

 

Exit mobile version