Site icon BİYOLOJİDERSİM

Enzimler Çalışma Soruları-2

 

Enzimler Çalışma Soruları-2

1)      Enzimler hücre içinde veya hücre dışında kullanılabilir mi? Örnek veriniz.

 

 

 

 

2)      Eşit miktarda kıyma ile parça et aynı ortamda bırakıldığında kıyma daha çabuk bozulur. Bunun nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

3)      Bir çeşit Apoenzim, sadece bir çeşit kofaktörle çalışır. Ancak, aynı kofaktör birden fazla apoenzimle çalışabilir. Örnekle açıklayınız.

 

 

 

 

 

4)      Enzimlerin çoğunluğu tersinirdirler. Örnekle açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version