Edinsel Bağışıklığın Uyarılmasında Doğal Bağışıklığın Rolü

 

Edinsel Bağışıklığın Uyarılmasında Doğal Bağışıklığın Rolü

Doğal direnç savunmada önemli rolleri ile beraber gerekli olduğu durumlarda edinsel bağışıklığın harekete geçmesinde de uyarıcı özelliklere sahiptir.

Doğal direnç, B ve T lenfositlerinin aktive olmalarında, antijen uyarısı dışında gerekli olan “ikincil uyarı” moleküllerini de sağlar. Antijene özgül lenfositlerin uyarılmasında iki ayrı sinyal gereklidir: Birinci uyarıyı antijenin kendisi sağlarken; mikroorganizmalar, bunlara karşı ortaya çıkacak olan doğal direnç yanıtı ve nihayet mikroorganizmaların yıkıma uğrattığı konak hücreleri, ikinci uyarıyı oluştururlar (Şekil: Lenfosit aktivasyonu için iki sinyal gerekir). Mikroorganizmalarla ilintili olarak gelişecek bu ikincil uyarı, lenfositlerin zararsız ve enfeksiyöz olmayan maddelere yanıtsız kalmasını sağlar. Deney koşullarında veya aşılama modellerinde, edinsel bağışıklığı mikroorganizma dışı antijenlerle uyarmak mümkün olmaktadır. Bu durumda antijenlerin, adjuvan adı verilen ve mikroorganizmalar gibi doğal direnci uyaran maddeler eşliğinde uygulanması gerekir. Aslında belli başlı adjuvanların hemen tamamı mikroorganizma ürünleridir.

 

 lenfosit aktivasyonu

 

Mikroorganizmalar veya mikroorganizmalara yanıt olarak NK hücrelerinin ürettiği IFN-γ, dendritik hücreleri ve makrofajları uyararak T lenfositlerini aktive eden iki tip ikincil sinyal oluştururlar. Birincisi her iki hücre grubunun yüzeyinde eksprese olan yüzey molekülleridir; eş-uyaranlar adı verilen bu yapılar naif T hücrelerinin yüzeylerindeki reseptörlere bağlanarak, T lenfositlerinin uyarılmasında antijene eşlik ederler. İkinci olarak, yine dendritik hücreler ve makrofajlar salgıladıkları IL- 12 aracılığı ile naif T hücrelerini hücresel yanıtın efektör yapıtaşları haline dönüştürürler.

Kanla bulaşan mikroorganizmalar kompleman sistemini alternatif yoldan aktive ederler. Aktivasyon aşamasında ortaya çıkan proteinlerden olan C3d, kovalan bağlarla mikroorganizmaya bağlanır. B lenfositleri antijen reseptörleri aracılığı ile mikroorganizma antijenlerini tanırken, aynı zamanda C3d reseptörleri aracılığı ile mikroorganizmaya bağlı olan C3d’yi de tanır. Her iki uyarıyı alan B hücreleri, antikor üreten hücrelere dönüşür. Burada olduğu gibi, kompleman sisteminin ara ürünleri, hümoral yanıt için ikincil sinyali oluşturmaktadır.

Tüm bu örnekler ikincil uyarılar olarak tanımlanan sinyallerin sadece edinsel bağışıklığı uyarmakla kalmayıp, onun tipini de belirlediğini göstermektedir. Hücre içi ve fagosite olmuş mikroorganizmalar, T lenfositlerinin etkili olduğu hücresel yanıt uyarınca yıkıma uğratılırlar. Makrofaj içine alınmış veya makrofaj içinde yaşayan mikroorganizmalar, ikincil sinyallerden, T hücre yanıtını uyaran eş-uyaran ve IL-12’yi üretirler. Buna karşın kanla bulaşan mikroorganizmalar hümoral yanıtta yer alan ve B lenfositlerinin ürünleri olan antikorlarla mücadele ederler. Aynı gruptan mikroorganizmalar kompleman sistemini uyararak dolaylı yoldan B hücre aktivasyonu ve antikor üretimini sağlarlar. Sonuçta, farklı tip mikroorganizmalar, farklı tip doğal direnç mekanizmalarını uyarırken, bunlar da en uygun edinsel bağışıklık yanıtını harekete geçireceklerdir.

 

 doğal bağışıklığın edinsel bağışıklığı uyarması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/edinsel-bagisikligin-uyarilmasinda-dogal-bagisikligin-rolu/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: