Category: DİL VE ANLATIM -LİSE

Martılar Ki -Can YÜCEL

  Martılar Ki Günlerdir körköstebek nefsimle öyle hırlı Ve öylesine harlı ki esrik nefesim Bir kibrit tutsam parlayacak. Bir sarnıç gemisi diyecekler alev almış Boğazın iki yakasından

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/martilar-ki-can-yucel/

İLGEÇLER (EDATLAR)

  İLGEÇLER (EDATLAR) Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklere “ilgeç (edat)” denir. Edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır:

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ilgecler-edatlar/

ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını “durum(hâl), yer-yön, zaman, ölçü-miktar ve soru” kavramlarıyla açıklayan sözcüklerdir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/zarflar-belirtecler/

ÖĞRETİCİ METİNLER – HABER YAZILARI

  ÖĞRETİCİ METİNLER HABER YAZILARI Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazıları denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-haber-yazilari/

ÖĞRETİCİ METİNLER – NUTUK

  ÖĞRETİCİ METİNLER SÖYLEV (NUTUK) Bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacı taşıyan güzel ve etkili konuşmaya “söylev”(nutuk) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-nutuk/

ÖĞRETİCİ METİNLER – SÖYLEŞİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER SOHBET (SÖYLEŞİ) Herhangi bir konuda okuyucuyu sıkmadan, konuşma havasında yazılan yazılara ‘söyleşi’(sohbet) denir. Türk edebiyatında, Edebiyat-ı Cedide döneminde ‘musahebe’ (sohbet) başlığı altında yazılar yazılmıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-soylesi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – GEZİ YAZISI

  ÖĞRETİCİ METİNLER GEZİ YAZISI (SEYAHATNÂME) Gezilip görülen yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatan yazılara “gezi yazısı” denir. Eskiden “seyahatnâme” terimiyle karşıladığımız gezi yazısı, sıradan gözlemleri değil, insanlar için ilginç sayılabilecek ayrıntıları konu edinir. Bu yüzden gezi yazarı çok dikkatli gözlemler yapmak zorundadır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-gezi-yazisi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – GÜNLÜK

  ÖĞRETİCİ METİNLER GÜNLÜK (GÜNCE) Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri, tarih belirterek, günü gününe anlattığı yazılara günlük(günce) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-gunluk/

ÖĞRETİCİ METİNLER – RÖPORTAJ

  ÖĞRETİCİ METİNLER RÖPORTAJ: Bir gerçeğin, araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılara “röportaj” denir. Röportaj, gazete ve dergilerde yayınlanan, öğretici niteliği fazla olan bir yazı türüdür.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-roportaj/

ÖĞRETİCİ METİNLER – ELEŞTİRİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER ELEŞTİRİ (TENKİT ) Bir sanat eserini, bir sanatçıyı ayrıntılı biçimde tanıt- tıktan sonra onun olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp, değerlendiren yazı türüne “eleştiri” denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-elestiri/

ÖĞRETİCİ METİNLER – ANI

  ÖĞRETİCİ METİNLER ANI (HATIRA) Bir yazarın içinde yaşadığı ya da tanık olduğu olayları kişisel bilgi ve izlenimlerine dayanarak anlattığı yazı türüne anı (hatıra) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-ani/

ÖĞRETİCİ METİNLER – OTOBİYOGRAFİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER OTOBİYOGRAFİ (ÖZ YAŞAMÖYKÜSÜ): Otobiyografi: Siyaset, edebiyat, sanat, spor alanında ünlü kişilerin kendi yaşamla­rını kendilerinin kaleme aldığı yazılardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-otobiyografi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – BİYOGRAFİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER BİYOGRAFİ (YAŞAM ÖYKÜSÜ) Sanatta, bilimde, politikada, sporda ve diğer alanlarda tanınmış kişilerin hayatları­nın anlatıldığı yazılara biyografi denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-biyografi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – DENEME

  ÖĞRETİCİ METİNLER DENEME Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, kesin yargılara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne “deneme” denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-deneme/

ÖĞRETİCİ METİNLER – MAKALE

  ÖĞRETİCİ METİNLER MAKALE Okuyucuyu bilgilendirme amacı taşıyan,her türlü olay ya da olguyu konu edinen, bilimsel nitelikli gazete ya da dergi yazılarına “makale” denir. Makale türü, gazeteyle birlikte doğup gelişmiştir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ogretici-metinler-makale/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.