Kategori: KİMYA

Gıda Katkı Maddeleri 17-Fosfatlar

  FOSFATLAR Fosfatların, fosforik asidin çeşitli tuzlarıdır. Fosfor bütün canlılarda bulunan bir mineral olup, hem beslenme hem de vücudun diğer fonksiyonları için önemlidir. Ancak, canlıların hiçbiri fosfat anyonunu sentezleme kabiliyetine sahip olmadığından, insanların bunu dışarıdan gıdalarla almaları gerekmektedir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-17-fosfatlar/

Gıda Katkı Maddeleri 16-Renk Maddeleri

  RENK MADDELERİ Gıdanın insanı çeken ilk özelliği rengidir. Hemen her gıda maddesi için alışılmış bir renk istenir. Ancak gıdalarda görünüm özelliğinden söz edilirken, boya kavramının renk ile karıştırılmaması gerekir. Boya bir bileşiğin adı iken renk, göz yoluyla elde edilen duyusal etkinin adıdır. Teknolojik işlem görmüş gıda maddelerinde renk kaybı kaçınılmazdır. Bu katkılar (boyar maddeler), …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-16-renk-maddeleri/

Gıda Katkı Maddeleri 15-Tatlandırıcılar

  TATLANDIRICILAR Tatlılık veren bu maddeler, elde edildikleri kaynaklara göre doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu maddeler aşağıda belirtilen nedenlerle kullanılırlar: 1. Hiç şekeri olmayan bir gıda maddesini tatlılaştırmak, 2. Az olan şeker tadını kuvvetlendirmek, 3. İşleme sırasında kaybolan şeker tadını yapıya tekrar kazandırmak.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-15-tatlandiricilar/

Gıda Katkı Maddeleri 14-Lezzet Arttırıcılar

   LEZZET ARTTIRICILAR Tek başlarına lezzetleri olmamalarına rağmen, katıldıkları gıda maddelerinin lezzetlerini arttırmaktadır. Çok az miktarlarda kullanıldıkları zaman bile etkileri fazladır. Bu etkiyi nasıl yaptıkları konusunda birkaç teori vardır. Bunlardan birisi bu maddelerin dildeki tat alma tomurcuklarının hassasiyetlerini arttırarak lezzeti zenginleştirdiği, bir diğeri tükrük salgısını arttırarak bu işlevi yaptığı yolundadır. Bu maddeler et, balık, sebze, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-14-lezzet-arttiricilar/

Gıda Katkı Maddeleri 13-Lezzet Maddeleri

  LEZZET MADDELERİ Türkçe’de (ve diğer bir çok dilde) bu konudaki terimlerde açıklık ve kesinlik yoktur. Bir gıda ürününün koklanmasıyla alınan duyuya koku (odor) denir. Aynı ürün ağızdayken burunla alınan koku duyusuna aroma, rahiya (aroma), dilde alınan duyuya (taste) adı verilir. Tat dilde alınan 4 temel duyudan oluşur. Tatlı, ekşi, tuzlu, acı. Koku için bu …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-13-lezzet-maddeleri/

Gıda Katkı Maddeleri 12-Polioller

  I-              POLİOLLER Poliol terimi yapısında iki veya daha çok hidroksil grubu bulunduran bileşik için kullanılır.“Polialkol”, “polihidrik alkol” de denen bu bileşikler, karbohidratların indirgenmesiyle oluşurlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-12-polioller/

Gıda Katkı Maddeleri 11-Emülgatörler

  EMÜLGATÖRLER “Emülsifiyerler”, “Yüzey aktif maddeler”(sürfektanlar) adlarıyla da bilinen emülgatörler, yüzey gerilimini azaltarak, buna bağlı olarak gıdaların ince dispers yapıya kavuşmalarını sağlayan maddelerdir. Uzun süre muhafaza edilen gıdalarda sık görülebilen fiziksel kusurları önleyen veya azaltan emülgatörler, gıda teknolojisinde en çok kullanılan katkı maddesi gruplarındandır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-11-emulgatorler/

Gıda Katkı Maddeleri 10-Nişasta

  NİŞASTA Glukoz ünitelerinden oluşan bir polisakkarit olan nişasta, amiloz ve amilopektin olmak üzere farklı kimyasal yapıda olan iki ayrı birimden oluşmuştur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-10-nisasta/

Gıda Katkı Maddeleri 9-Stabilizörler

  STABİLİZÖRLER  “Hidrokolloit”, “zamk” ( sakız, gam: gum) gibi isimlerle de bilinen stabilizörler, gıdalarda çok çeşitli fonksiyonu olan maddelerdir. Bunlar, gıda maddelerinin üretiminde arzu edilen yapıyı oluşturmak, belli bir yapıyı korumak veya iyileştirmek amacıyla kullanılan katkı maddeleridir. Stabilizörler bu fonksiyonlarını, gıdanın farklı fazları arasına homojen bir şekilde girerek ve ortama stabil (dengeli, karalı, sağlam, değişmez) …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-9-stabilizorler/

Gıda Katkı Maddeleri 8-Çelatlar

  ÇELATLAR Gıda üretimi açısından çelatlar, üründeki bazı özelliklerin stabil hale dönüşmesinde rol oynayarak onların renk, aroma ve yapı özelliklerini kararlı hale getirmektedir. Çelatlar pek çok gıdada kullanılmaları sırasında metal iyonları ile birleşerek kompleks oluştururlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-8-celatlar/

Gıda Katkı Maddeleri 7-Asitler

  ASİTLER “Ekşileştiriciler” olarak da bilinen çeşitli asitlerin gıda sanayinde katkı maddesi olarak kullanım sebepleri şunlardır. *        Tat – koku verici olarak mevcut tadı daha belirgin hale getirmek, istenmeyen tadı maskelemek, karakteristik tadın dışındakileri harmanlamak,

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-7-asitler/

Gıda Katkı Maddeleri 6-Antioksidanlar

  ANTİOKSİDANLAR Canlılarda oksijenin görevi solunumdaki görevi ile özdeşleşmiştir, ancak bu fonksiyonu esnasında moleküler oksijenin bir kısmının indirgenmesi söz konusudur. Yani yaşam için elzem olan oksijen aynı zamanda toksik etkiye de sahiptir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-6-antioksidanlar/

Gıda Katkı Maddeleri 5-Antimikrobiyaller

  I-              ANTİMİKROBİYALLER FDA’da ( ABD gıda ve ilaç dairesi ), tuz, şeker, sirke, baharat gibi doğal maddeler ile herbisit ve insektisitler dışında bozulmayı ve diğer kayıpları önlemek için koruyucu amaçlarla gıdaya katılan bütün kimyasal maddeler “kimyasal koruyucu” olarak bildirilmiştir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-1-antimikrobiyaller/

Gıda Katkı Maddeleri 4-Vitaminler ve Amino asitler

   VİTAMİNLER VE AMİNO ASİTLER Vitaminler insanlar ve hayvanlar tarafından sentez edilemeyen ve sağlıklı büyüme, üreme ve diğer fonksiyonlar için düzenli olarak diyette bulunması gereken ve eksikliği durumunda, özel bir bozukluk veya hastalık meydana getiren organik bileşiklerdir. Vitaminlerin yapılarındaki büyük farklılık nedeniyle kesin bir kimyasal sınıflandırma yapılmamaktadır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-4-vitaminler-ve-amino-asitler/

Gıda Katkı Maddeleri 3-Enzimler

  ENZİMLER Biyokimyasal reaksiyonları başlatan, hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden ayrılan bileşikledir. Enzimler, kimyasal olarak protein yapısında, proteinlerin fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerine sahip bileşiklerdir. Enzimlerin önemi ise;

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/gida-katki-maddeleri-3-enzimler/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: