Site icon BİYOLOJİDERSİM

Canlıların Ortak Özellikleri Çalışma Soruları-2

 

Canlıların Ortak Özellikleri Çalışma Soruları-2

 1)      Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Canlılarda ortak olarak bulunan özelliklerin yanındaki kutulara (√), ortak olmayan özelliklerin yanındaki kutulara (X) işareti koyunuz.

a.    (….) Oksijenli solunum yapma

b.    (….) Protein sentezleme

c.    (….) Enerji elde etmek için besinleri parçalama

d.    (….) İç ve dış ortamda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklere tepki gösterme

e.    (….) İnorganik maddelerden organik madde sentezleme

f.     (….) Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanma

 ……………………..

 

 

2)      Aşağıda bazı metabolik olaylar verilmiştir. Anabolizma örneği olanların yanındaki kutucuğa “A” harfi, katabolizma örneği olanların yanındaki kutucuğa “K” harfi koyunuz.

(….) Fotosentez

(….) Fermantasyon                   

(….) Protein sindirimi

            ……………………….

 

 

3)      Aşağıda canlıların ortak özellikleri verilmiştir. Numaralandırılmış kısımlara eksik olan ortak özellikleri yazınız.

 

I)     ……………………………………….

II)    ……………………………………….

III)  ……………………………………….

            …………………………………………….

          

 
 

4)      Tek hücreli canlılarda, metabolik faaliyetlerin birbirleriyle uyum içerisinde gerçekleşmesine “hücresel  organizasyon” denir. Çok hücreli canlılarda ise bu uyum ve düzen çeşitli organizasyon ……………………………………..

 

 

 

5)      Aşağıdaki olaylarda açığa çıkan ürünlerden hangilerinin hücreden uzaklaştırılması gerekir? İşaretleyiniz.

a.    Sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gerekli ATP oksijenli solunumdan elde edilirken açığa çıkan karbondioksit.

b.    Bira mayalarında oksijensiz ortamda etil alkol

…………………………………………….

    

 

6)      Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangileri canlının çevresel bir uyarıya gösterdiği tepkidir? İşaretleyiniz.

a.    Hava sıcaklığının artmasıyla bitkideki gözeneklerin su kaybını engellemek için kapanması

b.    Ayçiçeğinin gün

……………………………………………

 

 

 

 

Exit mobile version