BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ VE TEDAVİSİ

 

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ VE TEDAVİSİ

Büyüme Hormonu (BH) ön hipofizden salgılanan 191 amino asitten oluşan 22 kDa molekül ağırlığında polipeptid yapısında bir hormondur. Büyüme hormonunun en iyi bilinen etkisi vücut kitlesindeki artıştır. Metabolik etkileri; kemik mineralizasyonda artış, yağ dokusunda lipolizisi, serbest yağ asitlerinin periferik depolardan mobilizasyonunu, kas dokusunda protein sentezinde artışı içerir.

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİNDE TANI

Büyüme hormonu eksikliğinde tanının kesinleşmesi için büyüme hormonunun salgılama düzeyini gösteren fizyolojik ve farmakolojik uyarı testleri uygulanmaktadır. Fizyolojik testler uyku, açlık ve egzersiz testleridir. Farmakolojik testler daha yaygın kullanılmaktadır. Bunlar;

 

BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ

Büyüme Hormonu dozu ve uygulama şekli

Tedavi ile ulaşılan erişkin boyunu etkileyen faktörler içinde tedaviye erken başlanması tedavinin uygulanma şekli ve BH dozu önemlidir. Subkutan enjeksiyon olarak uygulanan tedavinin her gün uygulanması haftada 3 güne göre daha etkili bulunmuştur. Enjeksiyonların fizyolojiye uygunluk göstermek bakımından akşam verilmesi tercih edilmektedir Büyüme hormonu dozu Avrupa ülkelerinde 0.1 IÜ/gün (0.7 IÜ/kg/hafta) uygulanmakta iken Amerika’da ise biraz daha yüksek doz 0.3 mg/kg/hafta (0.9 Ü/kg/hafta) olarak önerilmektedir. Obez hastalarda dozun vücut yüzeyine göre hesaplanması önerilmektedir.

 

Büyüme hormonu tedavisinin izlenmesi

1.      Tedavi uygulanan hastalar pediatrik endokrinologlar tarafından 3-6 aylık aralıklar ile izlenmelidir

2.      İzlemde büyüme hızı, yan etkiler ve tedaviye uyum değerlendirilmelidir

3.      İzlemde IGF-I ve IGFBP-3 düzeylerinin monitörizasyonu ve GH dozunun ayarlanması önerilmektedir

 

Büyüme hormonu tedavisi sonuçları

Büyüme hormonu tedavisi ile BHE olan olgulara büyüme hızında belirgin artış saptanmaktadır. Amerika’da 12,000 olgunun Ulusal katılımlı büyüme çalışması sonucunda tedavi öncesi ortalama büyüme hızları 4.4 ±2.8 cm/yıldan 10.3±3.1 cm/yıla çıkmıştır.

 

Büyüme hormonu tedavisine bağlı yan etkiler

Rekombinant insan büyüme hormonu günümüzde yaklaşık 100,000 çocukta kullanılmış olup ilaca bağlı önemli yan etki oldukça nadir görülmektedir.

Malignansi riski

Daha önce malignansi nedeniyle tedavi görmüş olan hastalarda BH tekrarlanma riskini arttırdığına veya lösemi gibi yeni bir malignansiye neden olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir kanıt mevcut değildir.

Nörofibromatozis tip I, Down sendromu, Bloom sendromu ve Fankoni anemisi gibi intrensek malignansi riski taşıyan olgularda da BH ile bu riskin arttığına işaret eden çalışma mevcut değildir Ama bu olguların bu açıdan yakın izlenmesi her zaman için önerilmektedir.

Benign intrakranial hipertansiyon

Benign intrakranial hipertansiyon BH tedavisi kullanan olgulara yaklaşık 1/1000 sıklığında bildirilmektedir. Doz ile ilgili olan bu yan etki bakımından izlenmesi önem taşır. Baş ağrısı ve göz dibi muayenesi dikkatle değerlendirilmelidir.

Glukoz metabolizması

İnsülin duyarlılığında azalma BH fizyolojik etkilerindendir. Uzun süreli BH tedavisi sonuçları gerek tip I gerekse tip 2 diabet sıklığında herhangi bir artış göstermemiştir. Ancak Turner sendromu, Prader Willi sendromu ve intrauterin büyüme geriliği gibi diabet geliştirme riski yüksek olan hastalar dikkatli izlenmelidir.

Diabetes Mellitus BH tedavisi için bir tehlike olmayıp bu olgulara standard diabet bakımı uygulanması yeterli olmaktadır.

İskelet sistemi ile ilgili problemler

 Kapital femoral epifizde kayma, skolyoz ve avaskuler nekroz gibi iskelet sistemi ile ilgili problemler bildirilmekle beraber bunların BH tedavisinden ziyade daha çok altta yatan hastalığa bağlı olduğu düşünülmektedir. Skolyozu olan olgularda büyümenin hızlanması skolyozu arttırabilir

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/buyume-hormonu-eksikligi-ve-tedavisi/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: