Site icon BİYOLOJİDERSİM

9. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

9. SINIF BİYOLOJİ DERS NOTLARI

BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI
BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ
BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ ve BİLİM – TOPLUM İLİŞKİSİ
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

İNORGANİK MADDELER

Temel Bileşenlerin Sınıflandırılması ve İnorganik Maddeler
1- SU
2- ASİT, BAZ VE TUZLAR
3- MİNERALLER

ORGANİK MADDELER

1- KARBOHİDRATLAR
2- LİPİDLER
3- PROTEİNLER
4- ENZİMLER
5- NÜKLEİK ASİTLER
6- ATP Adenozin Trifosfat)
7- VİTAMİNLER

HÜCRE

Hücrenin Yapısı, Tarihsel Gelişimi ve Hücre Teorisi.
Hücre Zarı
Hücre Çeperi
Hücre Zarından Meydana Gelen Yapılar
Zarlı ve Zarsız Organeller
Stoplazma ve Organeller
Ribozom
Endoplazmik Retikulum
Golgi
Lizozom
Koful
Peroksizom
Mitokondri
Plastitler
Mitokondri – Kloroplast karşılaştırma
Sentrozom

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILAR

BAKTERİLER
ARKELER
PROTİSTLER
BİTKİLER
MANTARLAR
HAYVANLAR

.
.


Exit mobile version