BAKIR

 

BAKIR

     Formülü                         : Cu

     Sertliği                            : 2,5 – 3

     Yoğunluğu                     : 8,92 – 8,93

     Ergime Noktası             : 1083 – 1084 C

     Ergime ısısı                    : 43 kcal/kg (1 kg ergimesi için gerekli isi)

Yer kabuğunda 50 ppm oranında bulunan bakır, nadir olarak bilinen nikel, seryum, vanadyum, stronsiyum gibi elementlerden daha düşük ortalama bolluk oranına sahiptir. Ancak, doğada maden yatağı oluşturma yeteneği, kendisinden çok daha yaygın olan elementlerden daha yüksektir.

Doğada sabit olarak da bulunan bakırın bilinen 250’ye yakın mineralinden ancak 10-15 kadarı ekonomik önem taşımaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Sülfürlü mineraller: Kalkopirit; (Cu FeS2), Bornit; (Cu5FeS4)

Kalkosin; (Cu2S) ve Kovelin; (CuS)

Kompleks mineraller: Burnotit; (Pb Cu Sb S3), Enarjit (Cu3(As, Sb) S4),

Tetrahedrit; (Cu12 Sb4S13)

Oksitli mineraller: Kuprit; (Cu2O), Tenorit; (CuO), Malahit; [Cu2 CO3 (OH)2 ] Azurit; [Cu2 (CO3)2 (OH)2], Krizokol; (Cu Si O3. 2H2O)

 

Bakır yatakları oluşumlarına göre üç ana grupta toplanabilir;

1-    Magmatik bakır yatakları

2-    Tortul bakır yatakları

3-    Metamorfik bakır yatakları

 

Tenörlerine göre de bakır yatakları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

1-    Porfirik tip bakır yatakları (sülfürler) Dünya bakır rezervinin % 40-45’ini oluştururlar. Bakır tenörü % 0,3-2 Cu arasındadır.

2-    Volkanojenik Masif Sülfit yatakları Dünya rezervlerinin % 30-35’ini oluştururlar. Bakır tenörü % 2-6 arasındadır.

3-    Damar tipi bakır yatakları, dünya rezervlerinin % 20-30’unu oluşturur.

 

a.  Bakır ürünleri iki grupta toplanabilir:

1.   Yarı ürünler:

Konsantre, blister bakır, rafine bakır, katot bakır.

2.   Ürünler:

a      Elektrolitik ürünler:

– Tel kütüğü, blok-takoz, sürekli döküm firmasını,

– Levha, lama, şerit,

– Çubuk, boru, profil

b     Elektrolitik olmayan ürünler:

levha, lama, şerit, çubuk, boru, profil.

c      Alaşımlar:

Pirinç, bronz, diğer bakır alaşımları.


 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bakir/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: